Master Thesis Northwest European Archaeology

2018-2019

Doel vak

Het verrichten van zelfstandig onderzoek over een thema uit de
archeologie van West-Europa, resulterend in een scriptie. Met deze
scriptie zal de student laten zien dat hij/zij in staat is om onderzoek
te doen op academisch
niveau en een eigen zienswijze te ontwikkelen hoe om te gaan met
archeologische data.

Inhoud vak

The subject and content of the thesis are defined in consultation with
the supervisor. The subject has to be related to the specialist
'profile' that the student has chosen.

Thesis Colloquium
In the course of the first semester each student contacts a thesis
supervisor from the ACASA staff. To stimulate all students to make
sufficient progress and to finish the master program in a timely manner,
the following rules and deadlines apply. Note that the colloquium must
be
successfully completed to start the thesis.

1. In January the students makes an appointment with the supervisor. In
this meeting will be discussed:
a. the students’ progress in the study,
b. plans and ideas with regard to the thesis, subject, 1st and 2nd
supervisor

2. Before 1 February: all students produce (in close consideration with
the supervisor) a short thesis plan containing:
a. Preliminary thesis title and names of thesis supervisor(s)
b. Short description of research problem/question
c. Preliminary table of contents with indicated estimated page length
per chapter.
d. Bibliography

3. Late February/ early March a meeting is organized to discuss the
contents of thesis agreements and thesis manuals will be discussed. The
exact date, time and place meeting will be announced. Students will
receive feedback
by staff and fellow-students.

4. Before April 1st: Revised thesis plans will be transformed into a
thesis agreement, in which a concrete time schedule (with deadlines) is
presented for submitting :
a. first chapter (in draft),
b. entire thesis (in draft).
Thesis agreements will be signed by the student and the thesis
supervisor/advisor who will guarantee a timely feedback procedure.

5. In September, at the ACASA graduation ceremony, all students will be
expected to present the results of their thesis to staff, fellow
students and family.

See for thesis manuals the following links apply
For VU:
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=t
For UvA:
http://student.uva.nl/march/shared/studentensites/fgw/fgw-gedeelde-conte
(A-Z Thesis)
For both: https://canvas.vu.nl/courses/30802

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding. Student kiest eerst een onderwerp en legt dit
ter goedkeuring voor aan een van de docenten. Na goedkeuring wordt
vastgesteld welke docent als eerste en welke als tweede begeleider
optreedt.

Toetsvorm

De eindscriptie wordt door twee docenten gelezen. Het eindpunt wordt
door beide docenten in onderling overleg vastgesteld. Criteria zijn:
originaliteit, logische redeneerstijl, heldere opbouw van het betoog,
goede schrijfstijl, adequate verwijzingen naar bronnen en literatuur,
adequaat gebruik van illustratiemateriaal (indien relevant).

Vereiste voorkennis

Bachelordiploma Archeologie.

Literatuur

In overleg met de scriptiebegeleider.

Doelgroep

Masterstudenten West-Europese archeologie.

Algemene informatie

Vakcode L_BEMAARCSCR
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. N.G.A.M. Roymans
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: