The Social Web

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

In this course the students will learn theory and methods concerning
communication and interaction in a Web context. The focus is on
distributed user data and devices in the context of the Social Web.

Inhoud vak

This course will cover theory, methods and techniques for:

- personalization for Web applications;
- Web user & context modelling;
- user-generated content and metadata;
- multi-device interaction;
- usage of social-web data.

Onderwijsvorm

- lectures
- practical sessions
- assignments including final paper

Toetsvorm

Weighted average of group assignments (A), group presentations (Pres),
and final individual paper (R).

Literatuur

- Course lecture slides;
- Selected articles, videos and Web links for each lecture.

Doelgroep

VU: mIS
UvA: master Information Studies - Human-Centered Multimedia
mCS
mAI

Aanbevolen voorkennis

Basic programming skills

Algemene informatie

Vakcode X_405086
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D. Ceolin MSc
Examinator dr. D. Ceolin MSc
Docenten dr. D. Ceolin MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: