Tutorial Classics and Ancient Civilizations

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Inhoud vak

The student can contact a teacher of his/her choice and establish the
content of the tutorial together with the teacher in accordance with
his/her own interests. The student should make clear the relevance of
the tutorial for his/her complete master programme, for instance as a
preparation for the master thesis.
For students of Classics and students of Ancient Studies with Greek or
Latin, there are two standard subjects for tutorials: Ancient Epic
through the Ages and Reception of Classical Literature. Another
possibility is a reading programme of one or more Greek and/or Latin
authors, to be established in consultation with one or two teachers of
the student's choice. Further, the student interested in Greek and/or
Latin linguistics can choose a subject within this field.

Onderwijsvorm

Tutorial

Toetsvorm

To be established in consultation with the teacher.

Vereiste voorkennis

BA in Classics

Algemene informatie

Vakcode L_OAMAOHS006
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.J. Boter
Examinator drs. E.W. de Bruin
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: