Aging and Dementia

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Provide an advanced course on the neuropathological, cognitive and
behavioural consequences of aging and age- related neurodegenerative
diseases, in particular dementia.

Inhoud vak

The neuropathology characteristic for aging and various subtypes of
dementia will be related to specific functional neuronal circuits.
Based on these functional neuronal circuits the clinical outcome in
terms of cognitive and behavioural disorders will be explained.
Specific attention will be given to the relationship between dementia
and motor activity and between dementia and pain experience.

Onderwijsvorm

Plenary lectures, with an emphasis on interaction with the students.

Toetsvorm

Open-end questions or mc questions

Literatuur

E. Scherder. Aging and Dementia. Neuropsychology, motor skills and pain.
VU Uitgeverij.

Overige informatie

As of 2017-18, this course is no longer part of the one year Master
track Clinical Neuropsychology.

Afwijkende intekenprocedure

LET OP: Studenten die het vak volgen in periode 3 en verder kunnen zich pas intekenen voor het tentamen vanaf december 2015. Dus als je voor half oktober intekent voor het vak, zet dan het vinkje bij intekenen voor het tentamen uit. Je moet je dan dus in december alsnog intekenen voor het tentamen.

Algemene informatie

Vakcode P_MAGINGD
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator prof. dr. E.J.A. Scherder
Examinator prof. dr. E.J.A. Scherder
Docenten prof. dr. E.J.A. Scherder

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege