SG_algemeen

Communicatie- en informatiewetenschappen

2018-2019

In de masteropleiding CIW worden studenten opgeleid tot professionele taal- en communicatiedeskundigen met een gedegen wetenschappelijke basis. Ze worden professionals die in staat zijn te doorgronden hoe talige communicatie op allerlei plekken in de samenleving in zijn werk gaat, en hoe eventuele problemen op dat gebied kunnen worden opgelost. Het onderwijs in de master richt zich op de rol die taal speelt in de communicatie in verschillende institutionele omgevingen, zoals overheid, bedrijven, journalistiek en medische zorgverlening.

Info

Niveau Master
Taal Nederlands / Engels
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Journalistiek
Omschrijving
Een bijzonder kenmerk van de masteropleiding Journalistiek aan de VU is
de multidisciplinaire opzet. Door het combineren van inzichten uit de
beroepspraktijk, de tekstwetenschap en de communicatiewetenschap leren
studenten hun kennis toe te passen op het onderzoeken en innoveren van
de totstandkoming, de inhoud en de effecten van journalistieke teksten.
De MA Journalistiek duurt één jaar, en omvat 60 studiepunten. De
opleiding wordt niet in deeltijd aangeboden, maar kan wel in deeltijd
worden gevolgd. Het programma bestaat uit 6 periodes. In periode 1 ligt
de nadruk op een theoretisch verbindend en introducerend vak voor de
sleuteltermen van de opleiding: burgerschap, genre, narrativiteit.
Daarnaast leer je in theorie en in de praktijk hoe journalistieke
teksten tot stand komen. In periode 2 komen de effecten van nieuws aan
bod en bestaat er aandacht voor de vorm en functie van journalistiek.
Periode 3 is geheel gewijd aan onderzoeksjournalistiek. In het 2e
semester doe je in kleine groepjes onderzoek in opdracht van een
nieuwsorganisatie. Parallel daaraan probeer je een zelf gemaakt
journalistiek product (uit periode 1 en 2) met behulp van
publieksonderzoek te verbeteren. In periode 4 bekwaam je je verder in de
onderzoeksmethoden die je wilt gebruiken voor je masterthesis (18 stp)
die je afrondt in periode 5 en 6.
Naam vak Periode Credits Code
Masterscriptie Communicatie- en informatiewetenschappen: Journalistiek Ac. Jaar (sept) 18EC L_NCMAJOUSCR
Key Issues in de journalistiekwetenschap P1 6EC L_NCMAJOU005
Nieuwsproductie en burgerschap P1 6EC L_NCMAJOU009
Journalistieke genres: veranderingen in vorm en functie P2 6EC L_NCMAJOU006
Nieuwsframes, nieuwsimpact en burgerschap P2 6EC L_NCMAJOU010
Practicum onderzoeksjournalistiek P3 6EC L_AAMAJOU003
Impact van journalistieke producten P4 3EC L_NCMAJOU007
Onderzoek naar de journalistieke praktijk P4 6EC L_NCMAJOU008
Toegepaste methoden en technieken P4 3EC L_AAMAJOU004
Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Multimodal Communication
Omschrijving
This degree programme provides theory and methods for analyzing and
understanding "how multimodal communication works": how different forms
of it are composed in different genres of communication and how the
different forms effect communication (e.g., by expressing abstract
concepts in metaphoric terms, through the use of gestures with speech,
etc.). The courses provide an array of theories and methods for
analyzing the complexity of audio-visual communication in various
contexts – through the natural media of our bodies as well as other
material and virtual means.
There are three specialist courses in semester 1: "Talk is Multimodal",
on face-to-face communication, "Text and Image in News and Advertising"
on mediated communication, and "The Power of Metaphor" on the expression
of abstract ideas in various media. Two additional courses in semester 1
introduce students to genre design and to research on various genres of
communication. In semester 2, students choose two elective courses and
also carry out their own research, which they report on in the MA
thesis.
Graduates will be equipped with theoretical background and methods
training which they could later apply in work such as communication
advising, document or website design, marketing consulting, or doing
research and training for media businesses. They could also go on to
pursue a PhD on a topic related to the study of language and
communication.

Choose electives worth 12 credits in second semester.
Naam vak Periode Credits Code
Master Thesis Communication and Information Studies: Multimodal Communication Ac. Jaar (sept) 18EC L_EAMAMUCSCR
Genre Design P1 6EC L_AAMATEC003
Talk is Multimodal P1 6EC L_ETMACIW003
Genre Research P2+3 6EC L_AAMATEC004
Text and Image in News and Advertising P2+3 6EC L_NCMACIW022
The Power of Metaphor P2+3 6EC L_NCMACIW021
Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Schrijven en vertalen
Omschrijving
Het programma Schrijven en Vertalen (Engels-Nederlands) leidt je op tot
een vertaler of tekstschrijver die bij het toepassen van professionele
schrijf- en vertaalvaardigheden kan putten uit taal- en
tekstwetenschappelijke kennis over onder andere de verschillen tussen
het Engels en het Nederlands, vertaalstrategieën, tekststrategieën,
tekstkwaliteit, en tekstoptimalisering. Het programma heeft twee
varianten: je kunt kiezen voor de variant Schrijven, en voor de variant
Vertalen.
Schrijven en Vertalen heeft twee gezamenlijke vakken (12 stp). In deze
vakken bestudeer je de rol van de verschillende genres waar je als
schrijver of vertaler mee te maken krijgt, en de details van
schrijftechniek en stijlkeuzes. Daarnaast zijn er specifieke vakken voor
de variant Vertalen en de variant Schrijven (18 stp). De specifieke
vakken van de variant Vertalen zijn alle verplicht. Binnen de variant
Schrijven is er één verplicht vak, de overige twee vakken kunnen worden
gekozen uit een aanbod van keuzevakken.
Studenten die de variant Vertalen kiezen, completeren hun opleiding in
semester 2 met een stage (12 stp) en een scriptie (18 stp). Studenten
die de variant Schrijven volgen, kunnen in semester 2 kiezen voor een
stage of voor vakken uit de vrije ruimte (12 stp). In aansluiting daarop
schrijven ze een scriptie (18 stp).
Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Schrijven en vertalen, traject Schrijven.
Omschrijving
Kies naast de verplichte modules Genre Design (6 ec), Narrativiteit (6
ec), Formuleren plus (6 ec) en de scriptie (18 ec), voor 24 stp uit het
aanbod.
Naam vak Periode Credits Code
Masterscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen: Schrijven en Vertalen Ac. Jaar (sept) 18EC L_NCMASEVSCR
Masterstage Communicatie- en Informatiewetenschappen, Tekstschrijven Ac. Jaar (sept) 12EC L_NCMASCHSTA
Genre Design P1 6EC L_AAMATEC003
Narrativiteit P1 6EC L_NCMACIW018
Reclameprocessen P1 6EC L_NCMACIW015
Transmedia Storytelling P1 6EC L_ZAMAACW018
Creative Writing MA P2 6EC L_NNMAALG001
De Column P2 6EC L_NAMAALG001
From Novel to Film: Adaptation Studies P2 6EC L_ELMALTK005
Formuleren plus P2+3 6EC L_AAMACIW001
Text and Image in News and Advertising P2+3 6EC L_NCMACIW022
Tutorial tekstschrijven P4 6EC L_NCMAALG001
Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Schrijven en vertalen, traject Vertalen
Omschrijving
Kies naast de verplichte modules Genre Design (6 ec), Introduction to
Translation Studies (3 ec), Vertalen Engels–Nederlands 1 (3 ec),
Formuleren plus (6 ec), de stage (12 ec) en de scriptie (18 ec), voor 12
stp uit het aanbod.
Naam vak Periode Credits Code
Bedrijfsstage Communicatie- en informatiewetenschappen, vertalen Ac. Jaar (sept) 12EC L_EAMACIWSTA
Masterscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen: Schrijven en Vertalen Ac. Jaar (sept) 18EC L_NCMASEVSCR
Dutch-English Translation MA P1 6EC L_ETMAALG003
Genre Design P1 6EC L_AAMATEC003
Introduction to Translation Studies P1 3EC L_TAMATWS012
Vertalen Engels-Nederlands 1 P1 3EC L_ETMATEC001
English Text Editing MA P2 6EC L_ETMAALG004
Formuleren plus P2+3 6EC L_AAMACIW001
Technisch vertalen P2+3 6EC L_AAMACIW003
Vertalen Engels-Nederlands 2 P2+3 6EC L_ETMATEC002
Translation Tutorial MA P4 6EC L_ETMAALG005
Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Taal en communicatie in organisaties
Omschrijving
Kies in periode 1 één module uit de modules Reclameprocessen (6 EC) en
Talk is Multimodal (6 EC) en Narrativiteit (6 EC).

Kies in periode 2 twee modules uit de modules Usability Testing van
corporate websites (6 EC) en Text and Image in News and Advertising (6
EC) en The Power of Metaphor (6 EC) en Adviseren over gesprekken in
zakelijke communicatie (6 EC).

Maak in het 2e semester een keuze uit de modules Design in Words:
Criticism, Writing and Theory (6 EC), Translation Tutorial MA (6 EC),
Health Communication and Media (6 EC) en Taalbeheersing in het
Onderwijs: Taal in de sociale media (10 EC).
Naam vak Periode Credits Code
Masterscriptie Communicatie- en informatiewetenschappen: Taal en communicatie in organisaties Ac. Jaar (sept) 18EC L_NCMACIWSCR
Genre Design P1 6EC L_AAMATEC003
Narrativiteit P1 6EC L_NCMACIW018
Reclameprocessen P1 6EC L_NCMACIW015
Talk is Multimodal P1 6EC L_ETMACIW003
Adviseren over gesprekken in zakelijke communicatie P2 6EC L_NCMACIW020
Genre Research P2+3 6EC L_AAMATEC004
Text and Image in News and Advertising P2+3 6EC L_NCMACIW022
The Power of Metaphor P2+3 6EC L_NCMACIW021
Usability Testing van Corporate Websites P2+3 6EC L_ETMATEC007
Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Taal en communicatie in organisaties keuze