Multivariate analyse (MSc)

2018-2019

Doel vak

Na afloop van deze cursus kan de student:
• bij complexe designs het juiste analysemodel kiezen,
• zelfstandig realistische datasets in communicatiewetenschap
onderzoeken m.b.v. SPSS,
• gangbare multivariate en univariate modellen uitvoeren en
interpreteren zoals:

o lineaire regressiemodellen in complexe onderzoeksdesigns zoals
mediatie en moderatie
o Repeated Measures ANOVA
o Multivariate Variantieanalyse (MANOVA)

Inhoud vak

Studenten leren geavanceerde statistische methoden (regressie- en
experimentele designs) voor de analyse van data op het gebied van
communicatiewetenschap. We bespreken mediatie en moderatie in lineaire
regressie en methoden voor experimentele designs (i.e. Repeated
Measures en MANOVA). De nadruk ligt op de toepassing van modellen in
empirisch onderzoek. In de hoorcolleges worden de statistische methoden
besproken. Tijdens de practica worden echte data (soms uit artikelen in
communicatiewetenschap) met SPSS geanalyseerd. In de colleges is ook
veel aandacht voor hetgeen in de practica aan de orde komt en voor
praktische data-analyse. Studenten krijgen de mogelijkheid om verder te
oefenen met aanvullende online opdrachten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, SPSS practica en online opdrachten.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (65 %), SPSS-toetsen (20%) en theorietoetsen
(15%).

Literatuur

Andy Field: "Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics" .

Doelgroep

MSc CW

Overige informatie

MSc CW

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet ongeveer twee weken voordat het vak start in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de bijbehorende vakonderdelen!

Aanbevolen voorkennis

Beschrijvende en Inferentiële Statistiek (S_BIS)
Methodologie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (S_MTSWO)
Multivariate Analyse BSc (S_MVAba)

Algemene informatie

Vakcode S_MVAma
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. D. Pavlopoulos
Examinator dr. D. Pavlopoulos
Docenten J.C. Swinkels
L.M.S. Mattijssen MSc
dr. D. Pavlopoulos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Practicum*, Hoorcollege

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.