Praktijk 3 voor 2-jarige Master

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Praktijkervaring opdoen in het lesgeven in het schoolvak.

Inhoud vak

In het verdiepingsdeel gaat de student meer en meer zelf(standig)
lesgeven. De voorbereiding en evaluatie wordt samen met de
werkplekbegeleider gedaan. Op de werkplek komen dezelfde onderwerpen aan
de orde als in het instituut: vakdidactische verdieping van
onderwijsconcepten en –strategieën, aandacht voor het afstemmen van
onderwijs op de behoeften van individuele leerlingen, diversiteit en
excellentie.

Op de werkplek wordt de aandacht op dezelfde vaardigheden gericht als
tijdens de instituutsopleiding. Dit betekent dat studenten, samen met
hun werkplekbegeleider, gericht werken aan de verschillende thema’s
besproken in de vakdidactiekdidactiek en de keuze modules. Het instituut
biedt hiervoor concrete handreikingen aan in de vorm van een stageplan
(gekoppeld aan de rubric).

Onderwijsvorm

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds
een groter en actiever aandeel in het lesgeven en werken in de school.

Toetsvorm

Voor de beoordeling van Praktijk 3 maakt de student uiterlijk in blok 6
een
afspraak met zijn WPB en SO voor een afrondend lesbezoek. In overleg met
de WPB en SO bepaalt de student welke klas hiervoor het meest geschikt
is.
Na afloop van het lesbezoek blikken WPB en SO met de student terug op de
les. WPB en SO beoordelen de les aan de hand van de checklist (rubric).
Gecombineerd met het oordeel van vakdidacticus aan de hand van de tweede
lesbezoek wordt een cijfer vastgesteld.

Overige informatie

Voorwaarden voor afronding van Praktijk 3: een voldoende beoordeling van
Praktijk 2 en Didactiek 2.

Algemene informatie

Vakcode O_M2PRAK3
Studiepunten 15 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Language_DE
Vakcoördinator dr. A. Handelzalts
Examinator dr. A. Handelzalts
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: