Ethics and Academic Skills

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Om studenten de integratie van alle dublin descriptoren in een vak te
laten ervaren door onderwijs te onwerpen.

Inhoud vak

Ethics and Academic Skills is een benaming voor een breed vakgebied.
Academic skills zijn beschreven in de zogenaamde Dublin descriptoren:
kennis en inzicht, toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvorming,
communicatie en leervaardigheden. De genoemde skills train je tijdens je
masteropleiding op verschillende manieren. Deze cursus zoomt in op de
vaardigheden ontwerp, schrijven en oordeelsvorming. Verantwoord ethisch
handelen als onderzoeker komt daarbij als onderdeel aanbod. Aan het eind
van de cursus:
- Ken je de basics om een onderwijsopdracht op 100-400 niveau te
ontwerpen
- Inzicht in het leerproces
- Herken je de verscheidenheid in leerstijlen
- Heb je inzicht in het koppelen van leerdoelen aan leeractiviteiten en
toetsing
- Kun je het niveau van leeractiviteiten beoordelen
- Kun je afwegingen maken die ten grondslag liggen aan het opstellen van
een goede rubrics als wijze van beoordeling van toetsen.
- Ken je de richtlijnen voor ethisch verantwoorde wetenschapsbeoefening
- Heb je deze richtlijnen in verschillende fictieve situaties getoetst
en keuzes in handelen beoordeeld

Onderwijsvorm

Aangezien bewezen is dat doceren de beste methode is om zélf kennis en
inzicht op te doen, worden in dit vak onderwijsopdrachten ontworpen en
wordt de werkwijze daarbij intensief bestudeerd. Zelfreflectie en
feedback spelen hierbij een belangrijke rol. Stapsgewijs ontwerp je
leeractiviteiten op basis van leerdoelen. Je ontwerpt, bespreekt en
bediscussieert de verschillende stappen hierin en de manier van toetsing
(summatief, formatief). Bij één van de ontworpen toetsen stel je een
rubrics op voor de beoordeling van de toets. De producten die je
oplevert kunnen mogelijk de basis vormen voor echte onderwijsonderdelen.

Introducerend hoorcollege, case studies, onderwijs-ontwerpopdrachten,
werkcollege

Toetsvorm

verslag

Afwijkende intekenprocedure

graag van tevoren contact opnemen met de coördinator

Algemene informatie

Vakcode XM_437556
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.E. van Muijlwijk-Koezen
Examinator prof. dr. J.E. van Muijlwijk-Koezen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: