SG_algemeen

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

2018-2019
Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting leraar voorbereidend hoger onderwijs in Algemene Economie
Eerste jaar afstudeerrichting Leraar VHO Economie
Naam vak Periode Credits Code
Advanced Methods for Applied Economic Research P1 6EC E_EC_AMAER
Onderzoek in en naar onderwijs 1: Onderwijspraktijkonderzoek en academische vaardigheden P3, P1+2+3 6EC S_ML_OZOW1
Didactiek 1 P4 6EC O_MLDIDAC_1F
Praktijk 1 P4 6EC O_MLPRAK_1F
Onderzoek in en naar onderwijs 2: Onderwijspraktijkonderzoek en literatuuronderzoek P4+5+6 3EC S_ML_OZOW2
Didactiek 2 P5+6 6EC O_MLDIDAC_2F
Praktijk 2 P5+6 9EC O_MLPRAK_2F
Tweede jaar Leraar VHO Economie
Naam vak Periode Credits Code
Praktijk 3 voor tweejarige Educatieve Master Ac. Jaar (sept) 15EC O_MLPR3EM2J
ICT en onderwijs: Blended Learning P1+2+3 3EC S_ML-ICT
Didactiek 3 P4+5+6 9EC O_MLDIDAC_3
Masterthesis Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen P4+5+6 21EC S_MLOZOW3
Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting leraar voorbereidend hoger onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
Eerste jaar Leraar VHO Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
Naam vak Periode Credits Code
Onderzoek in en naar onderwijs 1: Onderwijspraktijkonderzoek en academische vaardigheden P3, P1+2+3 6EC S_ML_OZOW1
Didactiek 1 P4 6EC O_MLDIDAC_1F
Praktijk 1 P4 6EC O_MLPRAK_1F
Onderzoek in en naar onderwijs 2: Onderwijspraktijkonderzoek en literatuuronderzoek P4+5+6 3EC S_ML_OZOW2
Didactiek 2 P5+6 6EC O_MLDIDAC_2F
Praktijk 2 P5+6 9EC O_MLPRAK_2F
Keuze uit het vakkenaanbod van de faculteit der Sociale wetenschappen, Geesteswetenschappen, Godgeleerdheid of Economische wetenschappen en bedrijfskunde
Omschrijving
Eén vak naar keuze uit het aanbod van de faculteiten der Sociale
Wetenschappen, Geesteswetenschappen, Godgeleerdheid of van de School of
Business and Economics
Keuze uit mastervakken van de faculteit der Sociale wetenschappen
Omschrijving
Keuze voor één vak uit een masteropleiding van de faculteit der Sociale
Wetenschappen
Naam vak Periode Credits Code
Arbeid, burgerschap en sociale participatie P1 6EC S_ABSP
Bestuurskundige theorieën P1 6EC S_BKT
Social Continuity and Change P1 6EC S_SCC
Theoretical Orientation on Mobility 1 P1 6EC S_TOM1
Theories and Approaches in Comparative European Politics P1 6EC S_TACEP
Theories and Approaches in International Relations P1 6EC S_TAIR
Beïnvloeden van maatschappelijke participatie P2 6EC S_BMP
Dynamiek van internationaal besturen P2 6EC S_DIB
Inequality and Conflict in Societal Participation P2 6EC S_ICSP
News Impacts in the Digital Age P2 6EC S_NIDA
Problematic and Beneficial Effects of Media Use P2 6EC S_PBEMU
Selected Issues: Global Environmental Governance P2 6EC S_SIGEG
Selected Issues: International Security P2 6EC S_SIIS
Selected Issues: Transnational Political Economy P2 6EC S_SITPE
Sociale veiligheid en veerkracht P2 6EC S_SVV
Theoretical Orientation on Mobility 2 P2 6EC S_TOM2
Tweede jaar leraar VHO Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
Naam vak Periode Credits Code
Praktijk 3 voor tweejarige Educatieve Master Ac. Jaar (sept) 15EC O_MLPR3EM2J
ICT en onderwijs: Blended Learning P1+2+3 3EC S_ML-ICT
Didactiek 3 P4+5+6 9EC O_MLDIDAC_3
Masterthesis Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen P4+5+6 21EC S_MLOZOW3
Keuze uit het vakkenaanbod van de faculteit der Sociale wetenschappen, Geesteswetenschappen, Godgeleerdheid of Economische wetenschappen en bedrijfskunde
Omschrijving
Eén vak naar keuze uit het aanbod van de faculteiten der Sociale
Wetenschappen, Geesteswetenschappen, Godgeleerdheid of van de School of
Business and Economics
Keuze uit mastervakken van de faculteit der Sociale wetenschappen
Omschrijving
Keuze voor één vak uit een masteropleiding van de faculteit der Sociale
Wetenschappen
Naam vak Periode Credits Code
Arbeid, burgerschap en sociale participatie P1 6EC S_ABSP
Bestuurskundige theorieën P1 6EC S_BKT
Social Continuity and Change P1 6EC S_SCC
Theoretical Orientation on Mobility 1 P1 6EC S_TOM1
Theories and Approaches in Comparative European Politics P1 6EC S_TACEP
Theories and Approaches in International Relations P1 6EC S_TAIR
Beïnvloeden van maatschappelijke participatie P2 6EC S_BMP
Dynamiek van internationaal besturen P2 6EC S_DIB
Inequality and Conflict in Societal Participation P2 6EC S_ICSP
News Impacts in the Digital Age P2 6EC S_NIDA
Problematic and Beneficial Effects of Media Use P2 6EC S_PBEMU
Selected Issues: Global Environmental Governance P2 6EC S_SIGEG
Selected Issues: International Security P2 6EC S_SIIS
Selected Issues: Transnational Political Economy P2 6EC S_SITPE
Sociale veiligheid en veerkracht P2 6EC S_SVV
Theoretical Orientation on Mobility 2 P2 6EC S_TOM2
Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting leraar voorbereidend hoger onderwijs in Bedrijfseconomie