History and Theory

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

The aim of the course is to acquire an overview of current issues in
historical theory. Students will be able to present arguments in favor
for and against certain positions in the debates among historical
theorists.

Inhoud vak

This course provides insights into current issues in historical theory.
We will discuss themes such as the nature of historical representation,
the presence of the past, historical experience, the politics of
history, historical injustice, the persona of the historian, and the
actuality of historicism. Students will present their views in class on
one of these topics.

Onderwijsvorm

Lectures and seminars.

Toetsvorm

Oral exam (75%), oral presentation and participation at the seminars
(25%).

Literatuur

To be announced.

Doelgroep

Students MA and ResMa History; MA Philosophy;

Algemene informatie

Vakcode L_GCMAGES014
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C.M. van den Akker
Examinator dr. C.M. van den Akker
Docenten dr. C.M. van den Akker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: