Politieke corruptie en goed bestuur in de moderne tijd

2018-2019

Doel vak

Inzicht verwerven in de ontwikkeling van goed bestuur, corruptie en
politieke moraal in de moderne geschiedenis.
Leren reflecteren op en debatteren over historische studies over goed
bestuur, corruptie en politieke moraal.
Het leren herkennen van debatten over goed bestuur en het begrijpen van
de verbinding tussen corruptie en de politieke context.
Leren hoe historische kennis kan worden ingezet om actuele vraagstukken
te begrijpen en op te lossen.
Het verbeteren van de analyse- en schrijfvaardigheden door het
verrichten van een eigen onderzoek dat uitmondt in een essay.
Studenten laten kennis maken met de mogelijkheden die de arbeidsmarkt
biedt op het terrein van bestuur, politiek en corruptiebestrijding.

Inhoud vak

In de moderne tijd geldt corruptie als absoluut onaanvaardbaar. Toch
komen corruptieschandalen regelmatig voor. In Nederland hebben recent de
bouwfraude en de zaak-Van Rey, en verder terug het Billitonschandaal
(1882-1892), de Lintjes-affaire (1909), de zaak-Oss (1938/39) en het
Lockheedschandaal (1976) voor opschudding gezorgd. Ook in andere
West-Europese landen vonden heftige corruptiedebatten plaats,
bijvoorbeeld in Frankrijk rondom verschillende revoluties in de
negentiende eeuw, in Engeland met betrekking tot verkiezingscorruptie en
woekerwinsten in de oorlogsindustrie tijdens de Eerste Wereldoorlog en
in Duitsland speelde kritiek op de ‘corrupte Weimarrepubliek’ een grote
rol tijdens Hitlers machtsovername. In dit college onderzoeken we wat
corruptie eigenlijk is, waarom het zo’n krachtig politiek wapen is en
wat debatten over corruptie ons vertellen over goed bestuur in een
bepaalde tijd. We zullen zien dat de opkomst van de moderne democratie,
overheidsbureaucratie, markteconomie en het imperialisme vormen van
corruptie hebben doen verdwijnen maar ook nieuwe debatten hebben
opgeroepen.
Daarnaast wordt ingegaan op wat we kunnen leren van de geschiedenis van
corruptie om anticorruptiebeleid te verbeteren. Naar antwoorden op deze
vraag is in de internationale beleidswereld veel interesse. De Europese
Unie, de Verenigde Naties en NGOs als Transparency International
bestrijden allen actief corruptie en willen graag weten welk historisch
pad landen hebben afgelegd die bekend staan als weinig corrupt, zoals
Nederland, en wat ‘corrupte’ landen daarvan kunnen leren.
Kortom, in dit vak worden zowel de meest recente wetenschappelijke
inzichten in de geschiedenis van corruptie en goed bestuur behandeld als
ook actief aansluiting gezocht bij actuele discussies en het potentiële
werkveld verkend voor academici die geinteresseerd zijn in een baan als
onderzoeker of beleidsadviseur op het gebied van corruptiebestrijding,
politieke geschiedenis en good governance. Nadat in de eerste weken de
literatuur wordt behandeld, gaan studenten in het vervolg zelf een
historisch corruptievraagstuk analyseren.

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsvorm

Opdrachten (25%) en eindpaper (75%).

Vereiste voorkennis

Afgeronde BA geschiedenis, bestuurskunde, politicologie of
Internationale betrekkingen.

Literatuur

Wordt bekendgemaakt via Canvas.

Doelgroep

Studenten die de MA Geschiedenis volgen. Ook studenten bestuurskunde,
politicologie of Internationale betrekkingen kunnen deelnemen. Zij
moeten wel van tevoren contact opnemen met de docent via mail
(d.b.r.kroeze@vu.nl).

Algemene informatie

Vakcode L_GCMAGES016
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. D.B.R. Kroeze
Examinator dr. D.B.R. Kroeze
Docenten dr. D.B.R. Kroeze

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: