Vak nog zonder naam

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Inhoud vak

This is an UvA course. For the course description, please visit
http://studiegids.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode AMU_0017
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 500
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E.V. Syurina MSc
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.