SG_algemeen

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen

2018-2019

...

Info

Niveau Master
Taal Nederlands
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Wiskunde