SG_algemeen

Letterkunde

2018-2019

Verhalen zijn overal. Niet alleen een literaire tekst vertelt een verhaal, ook een schilderij, muziekstuk of film doet dat. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van media om een verhaal te vertellen? Hoe analyseer je verhalen, welke functie hebben ze en hoe leer je ze lezen? Hoe vertellen literatuur en andere media een verhaal? Hoe worden mensen lezers? Hoe functioneert het literaire bedrijf en hoe werken onderwijs en bibliotheken in op de literaire ontwikkeling van lezers? Welke rol spelen de literaire kritiek en de uitgeverij?

Info

Niveau Master
Taal Nederlands / Engels
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Master Letterkunde, afstudeerrichting Nederlandse Letterkunde en het literaire veld
Omschrijving
Kies in het 1e semester naast de verplichte modules Literatuur en
beeldcultuur (6 ec) en Het literaire veld: theoretische perspectieven (6
ec) 18 ec uit het keuzeaanbod.

Kies in het 2e semester naast de verplichte scriptie (18 ec), uit de
stage (12 ec) of de modules Werkcollege Moderne letterkunde (6 ec) en
Werkcollege Oudere letterkunde (6 ec).
Naam vak Periode Credits Code
Masterscriptie Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld Ac. Jaar (sept) 18EC L_AAMALTKSCR
Literatuur en beeldcultuur P1 6EC L_NAMALTK005
Het literaire veld: theoretische perspectieven P2 6EC L_AAMALTK007
Werkcollege Moderne Letterkunde P4 6EC L_NNMALTK002
Masterstage Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld P4+5+6 12EC L_AAMALTKSTA
Werkcollege Oudere Letterkunde P5 6EC L_NOMALTK002