From Molecule to Mind

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Algemene informatie

Vakcode AM_1215
Studiepunten 9 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. G.J. Schenk
Examinator dr. G.J. Schenk
Docenten dr. L. Diergaarde
dr. G.J. Schenk
prof. dr. M. Verhage
prof. dr. A.B. Smit
prof. dr. H.D. Mansvelder

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum