Android Lab

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

The objective of this practical is to put concepts of Computer Networks
and Operating Systems into practice, in the context of Android
smartphones. It consists of low-level programming assignments on Android
smartphones, requiring the thorough understanding of operating systems
and network concepts.

Inhoud vak

This practical consists of two parts. The first is to build a TCP
implementation for Android smartphones. The second is to develop a Chat
application over the TCP stack of the first part. Both parts are to be
written in Java using the Android operating system.

Onderwijsvorm

One project assignment.

Vereiste voorkennis

Good knowledge of Java.

Literatuur

Computer Networks, by Andrew S. Tanenbaum

Doelgroep

mCS, mPDCS

Overige informatie

Lecturer:
dr. S. Voulgaris

Aanbevolen voorkennis

Good knowledge of Java.

Algemene informatie

Vakcode XM_40011
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator J. Urbani
Examinator dr. S. Voulgaris
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Computerpracticum