SG_algemeen

Pedagogische Wetenschappen

2018-2019

De masteropleiding Pedagogische wetenschappen omvat 60 studiepunten, en duurt 1 jaar. 

Het programma 
In de master Pedagogische wetenschappen volg je één van onderstaande trajecten. Ieder traject bestaat uit een aantal verplichte en keuzevakken, een stage en de masterthese.

Mastertrajecten:

  • Onderwijs en Innovatie 
  • Orthopedagogiek

Info

Niveau Master
Taal Nederlands
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Orthopedagogiek
Omschrijving
Het éénjarige mastertraject Orthopedagogiek bestaat uit verplichte
vakken, een masterclass, een M-these en de keuze uit twee typen stages.
Door de keuze voor een stage, these en masterclass over hetzelfde
werkveld kan men een accent leggen richting onderwijs, jeugdzorg,
jeugdbescherming en gehandicaptenzorg.
Overige informatie
Master Pedagogische wetenschappen, Keuzeonderdeel
Omschrijving
Studenten kunnen onderstaand vak als extra vak volgen, buiten het eigen
curriculum om.
Naam vak Periode Credits Code
Geweld in het Gezin Extensieve Variant P4 6EC P_MGGEXTV
Registratie-eisen NVO
Omschrijving
Aan het eind van de Masteropleiding Pedagogische wetenschappen kunnen
studenten in aanmerking komen voor verklaringen dat zij voldoen aan
bepaalde eisen voor registratie bij de beroepsvereniging NVO.

Meer informatie vind je op VUnet.