SG_algemeen

Psychologie

2018-2019

...

Info

Niveau Master
Taal Nederlands / Engels
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Work and Organizational Psychology
Omschrijving
Het mastertraject Arbeids- en Organisatiepsychologie bestaat uit een
aantal verplichte- en keuzemodulen.
Klinische Ontwikkelingspsychologie
Omschrijving
Onderstaand de examenonderdelen van het mastertraject Klinische
Ontwikkelingspsychologie.
Klinische Psychologie
Omschrijving
Het mastertraject Klinische Psychologie bestaat uit een aantal
verplichte en keuzevakken.
Overige informatie
Master Psychologie, Overgangsregelingen voor curriculumwijzigingen
Omschrijving
Mocht je in je studie vertraging oplopen, dan maak je in principe het
programma af waaraan je begonnen bent. Mocht een vak niet meer gegeven
worden, dan geldt een overgangsregel.

In het algemeen geldt dat:
- Voor verplichte vakken die vanaf studiejaar 2017-18 niet meer zijn
opgenomen in opleiding, studenten in 2017-18 nog twee maal de
gelegenheid krijgen het vak alsnog af te ronden.

Voor onderstaande vakken is een overgangsregeling van toepassing. De
specifieke overgangsregeling per vak staat in de studiegids uitgewerkt.
Basisaantekening Psychodiagnostiek
Omschrijving
Per 1 januari 1994 is door het NIP de Basisaantekening Psychodiagnostiek
ingevoerd. Dit houdt in dat studenten en afgestudeerden met een
voldoende basiskennis en ervaring in de psychodiagnostiek een zogenaamd
dossierdiploma, getekend door de faculteit en het NIP, kunnen verwerven.
De Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit
heeft een programma samengesteld om de Basisaantekening te kunnen
verwerven. Aan allen die dit programma met succes hebben doorlopen, kan
de Basisaantekening Psychodiagnostiek worden uitgereikt.

Meer informatie vind je op VUnet.