SG_algemeen

Rechtsgeleerdheid

2018-2019

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar (voltijd).

Je kiest voor een van de volgende afstudeerrichtingen:

  • Arbeidsrecht
  • Conflicthantering, rechtspraak en mediation
  • International Migration and Refugee Law (Engelstalig)
  • International Technology Law (Engelstalig) 
  • Internet, intellectuele eigendom en ICT 
  • Jurist en overheid 
  • Privaatrecht 
  • Strafrecht 
  • Transnational Legal Studies (Engelstalig)

Info

Niveau Master
Taal Nederlands / Engels
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Arbeidsrecht
Omschrijving
De opbouw van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting
Arbeidsrecht is als volgt:

• 4 verplichte vakken:
Verdieping arbeidsrecht (12 ec)
Europees Arbeidsrecht (6 ec)
Methoden van rechtswetenschap (6 ec)
Scriptie (12 ec)

• 1 gebonden keuzevak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)
• 1 integratievak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)
• Vrije keuzeruimte: 2 vrije keuzevakken (totaal 12 EC) of 1
keuzevak (6 EC) en een stage (minimaal 6 EC)


Een overzichtelijk jaarschema van deze afstudeerrichting vind je op
www.rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & reglementen >Jaarschema's
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation
Omschrijving
De opbouw van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting
Conflicthantering, rechtspraak en mediation is als volgt:

4 verplichte vakken
- Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen (12 EC)
- Restorative Justice (6 EC)
- Methoden van rechtswetenschap (6 EC)
- Scriptie (12 EC)

1 gebonden keuzevak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

1 integratievak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

Vrije keuzeruimte: 2 vrije keuzevakken (totaal 12 EC) of 1
keuzevak (6 EC) en een stage (minimaal 6 EC)

Een overzichtelijk jaarschema van deze afstudeerrichting vind je op
www.rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & reglementen >Jaarschema's
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Jurist en overheid
Omschrijving
De opbouw van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting
Jurist en overheid is als volgt:

4 verplichte vakken
- Wetgeving (12 EC)
- Europees staats- en bestuursrecht (6 EC)
- Methoden van rechtswetenschap (6 EC)
- Scriptie (12 EC)

1 gebonden keuzevak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

1 integratievak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

Vrije keuzeruimte: 2 vrije keuzevakken (totaal 12 EC) of 1
keuzevak (6 EC) en een stage (minimaal 6 EC)

Een overzichtelijk jaarschema van deze afstudeerrichting vind je op
www.rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & reglementen >Jaarschema's.
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Privaatrecht
Omschrijving
De opbouw van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting
Privaatrecht is als volgt:

• 1 verdiepend vak, keuze uit lijst hieronder (12 EC)

• 3 verplichte vakken:
Internationaal Privaatrecht (6 EC)
Methoden van Rechtwetenschap (6 EC)
Scriptie (12 EC)

• 1 gebonden keuzevak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

• 1 integratievak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

• Vrije keuzeruimte: 2 vrije keuzevakken (totaal 12 EC) of 1
keuzevak (6 EC) en een stage (minimaal 6 EC)

De andere verdiepingsvakken van Privaatrecht kunnen tevens in de
gebonden keuzeruimte van 6 studiepunten worden ingezet. In dat geval is
nog maar 1 vrij keuzevak (6 ec) i.p.v. 2 vrije keuzevakken vereist.

Een overzichtelijk jaarschema van deze afstudeerrichting vind je op
www.rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & reglementen >Jaarschema's.
Master Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Privaatrecht - Gebonden keuzevakken
Naam vak Periode Credits Code
Arbeidsrecht - Individueel P1 6EC R_ArbeidRI
Capita ondernemingsrecht P1 6EC R_COND
Erfrecht I (M) P1 6EC R_ErfIIM
Intellectuele eigendom, design en branding P1 6EC R_IEDB
International Company Law P1 6EC R_Int.comp.l
Pensioenrecht P1 6EC R_Pensioenr
Verdieping arbeidsrecht P1+2 12EC R_Verdarb
Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen P1+2 12EC R_VerdFam
Verdieping ondernemingsrecht P1+2 12EC R_Verd.ond
Capita aansprakelijkheidsrecht P1+2+3 6EC R_Csaansp
Verdieping aansprakelijkheid en verzekering P1+2+3 12EC R_Verd.av
Verzekeringsrecht P1+2+3 6EC R_Verzek
Internationaal sociaal recht: multinationals en globalisering P2 6EC R_Int.soc.r
Specialisatie rechtspersonenrecht (non-profitorganisaties, coöperaties en herstructureringen) P2 6EC R_Ver.sticht
European Consumer Law in a Digital Society P4 6EC R_ECLDS
Geloofsgemeenschappen en recht II P4 6EC R_GGR2
Intellectuele eigendom en technische innovatie P4 6EC R_IETI
International Intellectual Property Law P4 6EC R_Int.prop.l
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World P4 6EC R_Int.lab.l
Litigation P4 6EC R_DCRP
Masterclass internationaal privaatrecht P4 6EC R_MIntPr
Huwelijksvermogensrecht (M) P4+5 6EC R_HVRM
Verdieping contractenrecht P4+5 12EC R_VerdCont
Goederenrecht en insolventierecht P5 6EC R_GoedIns
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving P5 6EC R_Intell.eig
Jeugdrecht II P5 6EC R_Jeugdr.II
Onderneming en arbeid P5 6EC R_AIOR
Arbeidsrecht - Individueel
P1 | 6EC | R_ArbeidRI
Capita ondernemingsrecht
P1 | 6EC | R_COND
Erfrecht I (M)
P1 | 6EC | R_ErfIIM
Intellectuele eigendom, design en branding
P1 | 6EC | R_IEDB
International Company Law
P1 | 6EC | R_Int.comp.l
Pensioenrecht
P1 | 6EC | R_Pensioenr
Verdieping arbeidsrecht
P1+2 | 12EC | R_Verdarb
Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen
P1+2 | 12EC | R_VerdFam
Verdieping ondernemingsrecht
P1+2 | 12EC | R_Verd.ond
Capita aansprakelijkheidsrecht
P1+2+3 | 6EC | R_Csaansp
Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
P1+2+3 | 12EC | R_Verd.av
Verzekeringsrecht
P1+2+3 | 6EC | R_Verzek
Internationaal sociaal recht: multinationals en globalisering
P2 | 6EC | R_Int.soc.r
Specialisatie rechtspersonenrecht (non-profitorganisaties, coöperaties en herstructureringen)
P2 | 6EC | R_Ver.sticht
European Consumer Law in a Digital Society
P4 | 6EC | R_ECLDS
Geloofsgemeenschappen en recht II
P4 | 6EC | R_GGR2
Intellectuele eigendom en technische innovatie
P4 | 6EC | R_IETI
International Intellectual Property Law
P4 | 6EC | R_Int.prop.l
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World
P4 | 6EC | R_Int.lab.l
Litigation
P4 | 6EC | R_DCRP
Masterclass internationaal privaatrecht
P4 | 6EC | R_MIntPr
Huwelijksvermogensrecht (M)
P4+5 | 6EC | R_HVRM
Verdieping contractenrecht
P4+5 | 12EC | R_VerdCont
Goederenrecht en insolventierecht
P5 | 6EC | R_GoedIns
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving
P5 | 6EC | R_Intell.eig
Jeugdrecht II
P5 | 6EC | R_Jeugdr.II
Onderneming en arbeid
P5 | 6EC | R_AIOR
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Strafrecht
Omschrijving
De opbouw van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting
Strafrecht is als volgt:

4 verplichte vakken
- Verdieping formeel en materieel strafrecht
- Internationaal en Europees strafrecht
- Methoden van rechtswetenschap (6 EC)
- Scriptie (12 EC)

1 gebonden keuzevak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

1 integratievak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

Vrije keuzeruimte: 2 vrije keuzevakken (totaal 12 EC) of 1
keuzevak (6 EC) en een stage (minimaal 6 EC)

Een overzichtelijk jaarschema van deze afstudeerrichting vind je op
www.rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & reglementen >Jaarschema's
Master Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht - Keuzevakken
Naam vak Periode Credits Code
Auteursrecht Ac. Jaar (sept) 6EC R_Auteursr
Industriële eigendom Ac. Jaar (sept) 6EC R_Indu.eig
International Law Clinic Ac. Jaar (sept) 12EC R_IntLCl12
Labour Law Clinic Ac. Jaar (sept) 6EC R_Cssocz
Redacteur - Amsterdam Law Forum Ac. Jaar (sept) 6EC R_ALF
Straflab Ac. Jaar (sept) 6EC R_StrLa
Strafrechtstheorie Ac. Jaar (sept) 6EC R_Str.theo
Arbeidsrecht - Individueel P1 6EC R_ArbeidRI
Erfrecht I (M) P1 6EC R_ErfIIM
EU Internal Market Law P1 6EC R_EUIML
Europees staats- en bestuursrecht P1 6EC R_EurStBe
Internationaal privaatrecht P1 6EC R_Int.privI
International Company Law P1 6EC R_Int.comp.l
Media en communicatierecht P1 6EC R_Med.com.r
Pensioenrecht P1 6EC R_Pensioenr
Actualiteiten internetrecht P1+2 12EC R_Act.intern
European and International Law P1+2 12EC R_EuIntL
Refugee and Family Migration Law P1+2 12EC R_STMRL
Technology Law P1+2 12EC R_ITL
Verdieping arbeidsrecht P1+2 12EC R_Verdarb
Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen P1+2 12EC R_VerdCMO
Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen P1+2 12EC R_VerdFam
Verdieping formeel en materieel strafrecht P1+2 12EC R_Verd.str
Verdieping ondernemingsrecht P1+2 12EC R_Verd.ond
Wetgeving P1+2 12EC R_Verd.st.b
Capita aansprakelijkheidsrecht P1+2+3 6EC R_Csaansp
Migration Law Clinic - semester 1 P1+2+3 6EC R_MLC1
Verdieping aansprakelijkheid en verzekering P1+2+3 12EC R_Verd.av
Verzekeringsrecht P1+2+3 6EC R_Verzek
Cybercrime P2 6EC R_Cybcrimsec
Historical Introduction to European Legal Science P2 6EC R_Hist.intro
Internationaal sociaal recht: multinationals en globalisering P2 6EC R_Int.soc.r
International Criminal Courts and Tribunals P2 6EC R_Int.cr.c.t
International Humanitarian Law P2 6EC R_Int.hum.l
Migratierecht P2 6EC R_MigR
Problems of Market Regulation P2 6EC R_LBFM
Specialisatie rechtspersonenrecht (non-profitorganisaties, coöperaties en herstructureringen) P2 6EC R_Ver.sticht
Geloofsgemeenschappen en recht I P3 6EC R_GGR1
Privacy en gegevensbeschermingsrecht P3 6EC R_PrivSec
Big Data, Human Rights and Human Security P3+4 6EC R_BDHR
Blockchain and Other Disruptive Business-tech Challenges to the Law P4 6EC R_IBIT
Competition Law P4 6EC R_Eur.comp.l
European Consumer Law in a Digital Society P4 6EC R_ECLDS
Europees arbeidsrecht P4 6EC R_Eurarbeid
Financieel-economisch strafrecht P4 6EC R_FinEcStraf
Financieel-economische criminaliteit P4 6EC R_FinEcCrim
Geloofsgemeenschappen en recht II P4 6EC R_GGR2
Gezondheidsrecht P4 6EC R_Gez.r
Human Rights Protection in Europe P4 6EC R_Hum.ri.pro
Internationaal en Europees strafrecht P4 6EC R_IEStraf
International Intellectual Property Law P4 6EC R_Int.prop.l
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World P4 6EC R_Int.lab.l
International Weapons Law P4 6EC R_IWL
Irregular Migration P4 6EC R_IrMig
Juridisch Engels P4 6EC R_JurEn
Litigation P4 6EC R_DCRP
Masterclass internationaal privaatrecht P4 6EC R_MIntPr
Mediation P4 6EC R_MedTi
Migration and Legal Remedies P4 6EC R_MLR
Omgevingsrecht P4 6EC R_OmgRI
Onderwijsrecht P4 6EC R_Onderwijsr
Onderwijsrecht en overheid P4 6EC R_OeO
Overheid en privaatrecht P4 6EC R_OvPrivM
Politieke en parlementaire geschiedenis P4 6EC R_Pol.parl.g
Sociale zekerheidsrecht P4 6EC R_Soc.zekerh
Terrorism & Security P4 6EC R_TerrSec
The Politics of International Law P4 6EC R_PolIL
Huwelijksvermogensrecht (M) P4+5 6EC R_HVRM
Verdieping contractenrecht P4+5 12EC R_VerdCont
Migration Law Clinic - Semester 2 P4+5+6 6EC R_MLC2
Aanbestedingsrecht P5 6EC R_Aanb.r
Bestuursprocesrecht P5 6EC R_Best.proc
Bewijsrecht P5 6EC R_Bewijsr
E-Commerce Law P5 6EC R_E.commerc
EU Anti-Discrimination Law P5 6EC R_EUADL
Fiscaal pensioenrecht P5 6EC R_Fisc.pens
Gemeenterecht P5 6EC R_Gemrech
Goederenrecht en insolventierecht P5 6EC R_GoedIns
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving P5 6EC R_Intell.eig
Jeugdrecht I P5 6EC R_Jeugdr.I
Jeugdrecht II P5 6EC R_Jeugdr.II
Jeugdstrafrecht P5 6EC R_Jeugdstr.r
Law and Ethics on Robots and Artificial Intelligence P5 6EC R_LERAI
Onderneming en arbeid P5 6EC R_AIOR
Overheid en aansprakelijkheid P5 6EC R_OvAan
Philosophy of International Law and Migration P5 6EC R_Phil.int.l
Publiekrechtelijke rechtshandhaving P5 6EC R_Pub.r.hand
Restorative Justice P5 6EC R_ResJus
Sport en Recht P5 6EC R_Sportenr
Rechtssociologie en rechtspleging P5+6 6EC R_R.soc.rpl
Capita selecta migratierecht P6 6EC R_CSMR
Auteursrecht
Ac. Jaar (sept) | 6EC | R_Auteursr
Industriële eigendom
Ac. Jaar (sept) | 6EC | R_Indu.eig
International Law Clinic
Ac. Jaar (sept) | 12EC | R_IntLCl12
Labour Law Clinic
Ac. Jaar (sept) | 6EC | R_Cssocz
Redacteur - Amsterdam Law Forum
Ac. Jaar (sept) | 6EC | R_ALF
Straflab
Ac. Jaar (sept) | 6EC | R_StrLa
Strafrechtstheorie
Ac. Jaar (sept) | 6EC | R_Str.theo
Arbeidsrecht - Individueel
P1 | 6EC | R_ArbeidRI
Erfrecht I (M)
P1 | 6EC | R_ErfIIM
EU Internal Market Law
P1 | 6EC | R_EUIML
Europees staats- en bestuursrecht
P1 | 6EC | R_EurStBe
Internationaal privaatrecht
P1 | 6EC | R_Int.privI
International Company Law
P1 | 6EC | R_Int.comp.l
Media en communicatierecht
P1 | 6EC | R_Med.com.r
Pensioenrecht
P1 | 6EC | R_Pensioenr
Actualiteiten internetrecht
P1+2 | 12EC | R_Act.intern
European and International Law
P1+2 | 12EC | R_EuIntL
Refugee and Family Migration Law
P1+2 | 12EC | R_STMRL
Technology Law
P1+2 | 12EC | R_ITL
Verdieping arbeidsrecht
P1+2 | 12EC | R_Verdarb
Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen
P1+2 | 12EC | R_VerdCMO
Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen
P1+2 | 12EC | R_VerdFam
Verdieping formeel en materieel strafrecht
P1+2 | 12EC | R_Verd.str
Verdieping ondernemingsrecht
P1+2 | 12EC | R_Verd.ond
Wetgeving
P1+2 | 12EC | R_Verd.st.b
Capita aansprakelijkheidsrecht
P1+2+3 | 6EC | R_Csaansp
Migration Law Clinic - semester 1
P1+2+3 | 6EC | R_MLC1
Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
P1+2+3 | 12EC | R_Verd.av
Verzekeringsrecht
P1+2+3 | 6EC | R_Verzek
Cybercrime
P2 | 6EC | R_Cybcrimsec
Historical Introduction to European Legal Science
P2 | 6EC | R_Hist.intro
Internationaal sociaal recht: multinationals en globalisering
P2 | 6EC | R_Int.soc.r
International Criminal Courts and Tribunals
P2 | 6EC | R_Int.cr.c.t
International Humanitarian Law
P2 | 6EC | R_Int.hum.l
Migratierecht
P2 | 6EC | R_MigR
Problems of Market Regulation
P2 | 6EC | R_LBFM
Specialisatie rechtspersonenrecht (non-profitorganisaties, coöperaties en herstructureringen)
P2 | 6EC | R_Ver.sticht
Geloofsgemeenschappen en recht I
P3 | 6EC | R_GGR1
Privacy en gegevensbeschermingsrecht
P3 | 6EC | R_PrivSec
Big Data, Human Rights and Human Security
P3+4 | 6EC | R_BDHR
Blockchain and Other Disruptive Business-tech Challenges to the Law
P4 | 6EC | R_IBIT
Competition Law
P4 | 6EC | R_Eur.comp.l
European Consumer Law in a Digital Society
P4 | 6EC | R_ECLDS
Europees arbeidsrecht
P4 | 6EC | R_Eurarbeid
Financieel-economisch strafrecht
P4 | 6EC | R_FinEcStraf
Financieel-economische criminaliteit
P4 | 6EC | R_FinEcCrim
Geloofsgemeenschappen en recht II
P4 | 6EC | R_GGR2
Gezondheidsrecht
P4 | 6EC | R_Gez.r
Human Rights Protection in Europe
P4 | 6EC | R_Hum.ri.pro
Internationaal en Europees strafrecht
P4 | 6EC | R_IEStraf
International Intellectual Property Law
P4 | 6EC | R_Int.prop.l
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World
P4 | 6EC | R_Int.lab.l
International Weapons Law
P4 | 6EC | R_IWL
Irregular Migration
P4 | 6EC | R_IrMig
Juridisch Engels
P4 | 6EC | R_JurEn
Litigation
P4 | 6EC | R_DCRP
Masterclass internationaal privaatrecht
P4 | 6EC | R_MIntPr
Mediation
P4 | 6EC | R_MedTi
Migration and Legal Remedies
P4 | 6EC | R_MLR
Omgevingsrecht
P4 | 6EC | R_OmgRI
Onderwijsrecht
P4 | 6EC | R_Onderwijsr
Onderwijsrecht en overheid
P4 | 6EC | R_OeO
Overheid en privaatrecht
P4 | 6EC | R_OvPrivM
Politieke en parlementaire geschiedenis
P4 | 6EC | R_Pol.parl.g
Sociale zekerheidsrecht
P4 | 6EC | R_Soc.zekerh
Terrorism & Security
P4 | 6EC | R_TerrSec
The Politics of International Law
P4 | 6EC | R_PolIL
Huwelijksvermogensrecht (M)
P4+5 | 6EC | R_HVRM
Verdieping contractenrecht
P4+5 | 12EC | R_VerdCont
Migration Law Clinic - Semester 2
P4+5+6 | 6EC | R_MLC2
Aanbestedingsrecht
P5 | 6EC | R_Aanb.r
Bestuursprocesrecht
P5 | 6EC | R_Best.proc
Bewijsrecht
P5 | 6EC | R_Bewijsr
E-Commerce Law
P5 | 6EC | R_E.commerc
EU Anti-Discrimination Law
P5 | 6EC | R_EUADL
Fiscaal pensioenrecht
P5 | 6EC | R_Fisc.pens
Gemeenterecht
P5 | 6EC | R_Gemrech
Goederenrecht en insolventierecht
P5 | 6EC | R_GoedIns
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving
P5 | 6EC | R_Intell.eig
Jeugdrecht I
P5 | 6EC | R_Jeugdr.I
Jeugdrecht II
P5 | 6EC | R_Jeugdr.II
Jeugdstrafrecht
P5 | 6EC | R_Jeugdstr.r
Law and Ethics on Robots and Artificial Intelligence
P5 | 6EC | R_LERAI
Onderneming en arbeid
P5 | 6EC | R_AIOR
Overheid en aansprakelijkheid
P5 | 6EC | R_OvAan
Philosophy of International Law and Migration
P5 | 6EC | R_Phil.int.l
Publiekrechtelijke rechtshandhaving
P5 | 6EC | R_Pub.r.hand
Restorative Justice
P5 | 6EC | R_ResJus
Sport en Recht
P5 | 6EC | R_Sportenr
Rechtssociologie en rechtspleging
P5+6 | 6EC | R_R.soc.rpl
Capita selecta migratierecht
P6 | 6EC | R_CSMR
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Internet, intellectuele eigendom en ICT
Omschrijving
De opbouw van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Internet,
intellectuele eigendom en ICT is als volgt:

• 4 verplichte vakken:
Actualiteiten internetrecht (12 EC)
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving (6 EC)
Methoden van Rechtswetenschap (6 EC)
Scriptie (12 EC)

• 1 gebonden keuzevak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

• 1 integratievak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

• Vrije keuzeruimte: 2 vrije keuzevakken (totaal 12 EC) of 1
keuzevak (6 EC) en een stage (minimaal 6 EC)

Een overzichtelijk jaarschema van deze afstudeerrichting vind je op
www.rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & reglementen > Jaarschema's
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting International Migration and Refugee Law
Omschrijving
The Master's programme Law, specialization International Migration and
Refugee Law has a study load of 60 credits, 1 academic year.

The programme consists of:

• 4 compulsory courses:
Refugee and Family Migration Law (12 EC)
Migration and Legal Remedies (6 ec)
Legal Methodology (Methoden van Rechtswetenschap) (6 EC)
Thesis (Scriptie) (12 EC)

• 1 integration course (6 EC), choose from the list below

• 1 elective course of the specialization (6 EC), choose from the
list below

• 2 elective courses, from the lists below or not specifically
related to this specialization (total of 12 EC), or 1 elective course (6
EC) + an internship (min. 6 EC).

To consult the year planning of the programme please visit:
www.law.vu.nl > Students > Schedules and Courses > Course and programme
schedules or VuNet.
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting International Technology Law
Omschrijving
The Master's degree programme in Law, specialization International
Technology Law has a study load of 60 credits, 1 academic year.

The programme consists of:

• 4 compulsory courses:
Technology Law (12 EC)
Big Data, Human Rights and Human Security (6 EC)
Legal Methodology (Methoden van Rechtswetenschap) (6 EC)
Thesis (Scriptie) (12 EC)

• 1 integration course (6 EC), choose from the list below

• 1 elective course of the specialization (6 EC), choose from the
list below

• 2 elective courses, from the lists below or not specifically
related to this specialization (total of 12 EC), or 1 elective course (6
EC) + an internship (min. 6 EC).

To consult the year planning of the programme please visit:
www.law.vu.nl > Students > Schedules and Courses > Course and programme
schedules or VuNet.
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Transnational Legal Studies
Omschrijving
The Master's degree programme in Law, specialization Transnational Legal
Studies has a study load of 60 credits, 1 academic year.

The programme consists of:

• 4 compulsory courses:
European and International Law (12 EC)
Transnational Human Rights and Globalization (6 EC)
Legal Methodology (Methoden van Rechtswetenschap) (6 EC)
Thesis (Scriptie) (12 EC)

• 1 integration course (6 EC), choose from the list below

• 1 elective course of the specialization (6 EC), choose from the
list below

• 2 elective courses, from the lists below or not specifically
related to this specialization (total of 12 EC), or 1 elective course (6
EC) + an internship (min. 6 EC).

To consult the year planning of the programme please visit:
www.law.vu.nl > Students > Schedules and Courses > Course and programme
schedules or VuNet.