Onderzoekslab

2018-2019

Doel vak

Leerdoelen

Toepassing. De student(e) is in staat om:

(1) gegeven het eigen onderzoeksvoorstel vanuit een bepaald
onderzoeksparadigma een onderzoeks- en analyseplan te ontwikkelen;
en/of:
(2) gegeven het eigen onderzoeksvoorstel de belangrijkste
onderzoeksvariabelen te operationaliseren, te meten en te verzamelen;
en/of:
(3) gegeven het eigen onderzoeksvoorstelen/of verzamelde (secundaire)
data analyseren en hierover rapporteren.

Inhoud vak

Het onderzoekslab biedt studenten de mogelijkheid om hun kennis en
vaardigheden op het gebied van onderzoeksmethoden die zij nodig zullen
hebben voor de uitvoering van hun afstudeeronderzoek verder te
ontwikkelen. Direct vanaf het begin van het vak volgen studenten een
kwantitatief of een kwalitatief georiënteerd lab die beide in de opzet
van het programma vergelijkbaar zijn. Er zijn afwisselend hoorcolleges,
practica en werkgroepen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges en/of practica (aanwezigheid verplicht).

Toetsvorm

Theorieopdrachten, deeltoetsen, practicum- en/of werkgroepopdrachten
(deels als portfolio).

Vereiste voorkennis

Deelname aan thesisopzet en na behalen van 12 studiepunten uit periode 1
en 2.

Literatuur

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Masterstudenten Sociologie

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_OL
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. F.A. Nagel
Examinator dr. F.A. Nagel
Docenten dr. F.A. Nagel
dr. J. Schuster
dr. A.J. Rijken

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege*, Practicum*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.