Lijn functieherstel met behulp van implantologie en chirurgische paro

2018-2019

Doel vak

I : e(4), k(4), l(4)
II : a(4)
III : c(4), d(4)
VI : m(4), n(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

De lijn leert de student welke mogelijkheden de orale implantologie voor
de (bijna) afgestudeerde tandarts biedt en geeft inzicht in de voordelen
en beperkingen van deze behandeloptie. Daartoe komen de basisprincipes
van implanteren aan de orde zoals diagnostiek en indicatie, genezing en
inheling, esthetiek en implantaatsystemen, als ook verschillende
behandelsituaties en verschillende soorten suprastructuren met
behandelprocedures. De student doet preklinische oefeningen wat betreft
de chirurgie. Verder doet hij preklinische oefeningen om de specifieke
vaardigheden te leren betreffende het maken van afdrukken van
implantaten. De student dient bij de EBK patiënten die hij behandelt te
assisteren tijdens het plaatsen van implantaten.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Werkgroep, Practicum

Toetsvorm

De lijn wordt met een voldoende afgesloten als aan de volgende eisen is
voldaan:
- de student een voldoende resultaat voor het tentamen (open/gesloten
vragen) heeft behaald;
- de student heeft deelgenomen aan alle werkgroepen;
- de student geslaagd is voor de preklinische toets ‘het afdrukken van
implantaten’;
- de student voor minstens één (EBK-OWP) patiënt de diagnostiek,
indicatie en behandelings-planning van één of meer implantaten heeft
uitgevoerd
- de student is aanwezig geweest bij het plaatsen van het implantaat of
de implantaten
- de student heeft bij een eigen of een andere (EBK-OWP) patiënt
implantaten afgedrukt ten behoeve van de te vervaardigen suprastructuur
en heeft deze ook geplaatst en heeft hiervoor een voldoende behaald;
- een goedgekeurd verslag van deze klinische implantologiestage is
toegevoegd aan het portfolio;
- de student een halve dag stage heeft gelopen bij de paropolikliniek en
hiervan een goedgekeurd verslag heeft toegevoegd aan het portfolio;
- de student heeft geassisteerd bij een door een medewerker van de
afdeling Parodontologie uitgevoerde flapoperatie

Literatuur

Vakgebied implantologie
• AVOORT PGGL VAN DER. Nazorg bij implantaten Houten: AccreDidact, 2014
• BEERTSEN W. et al. Parodontologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
2009.
• BROGGINI N, BUSER D, COCHRAN DL. Glossary of oral and maxillofacial
implants. Quintessence Publishing Co, Ltd., 2009.
Coulthard P. Prevention. Part 5: preventive strategies for patients
requiring osseointegrated oral implant treatment. Br Dent J
2003;195:187-194.
• FEINE JS, CARLSSON GE. Implant overdentures. Quintessence Publishing
Co, Ltd. 2003.
• GOODACRE CJ. Clinical complications of osseointegrated implants. J.
Prosthet Dent 2003;90:121-132.
• JOKSTAD A. Osseointegration and dental implants. Wiley-Blackwell,
2009.
Lang NP, Lindhe J . Clinical Periodontology and Implant Dentistry 2015
2-Volume Set, sixth edition John Wiley Blackwell ISBN978-0470-67248-8
Hoofdstukken:3,4,5,11,17,26,33,42,48,50,52,54,57,60.
• MEIJER H, DE LANGE G. Prothetiek en orale implantologie. Houten: Bohn
Stafleu Van Loghum 2007. Naslagwerk
• PJETURSSON BE, LANG NP. Prosthetic treatment planning on the basis of
scientific evidence. J Oral Rehabil 2008; (35) Supplement 1:72-79.
Renouard F, Rangert B. Risk factors in implant dentistry. Quintessence
Publishing Co, Ltd. 2008. Hfdst 3,6,7
Van Waas MAJ, Van der Beld AW. Het behandelplan, ACTA QP, 2006.
• WISMEIJER D, BUSER D, BELSER U. ITI treatment Guide Volume 1
Implant Therapy is the Esthetic Zone. Quintessence Publishing Co, Ltd.
2010.
• WISMEIJER D, BUSER D, BELSER U. ITI treatment Guide Volume 2 Loading
protocols in Implant Dentistry. Quintessence Publishing Co,Ltd. 2010
• WISMEIJER D, BUSER D, BELSER U. ITI treatment Guide Volume 4 Loading
protocols in Implant Dentistry: Edentulous patient. Quintessence
Publishing Co,Ltd. 2010
• WISMEIJER D, BUSER D, BELSER U. ITI treatment Guide Volume 7 Sinus
Floor Elevation Procedure Quintessence Publishing Co, Ltd. 2010
• WISMEIJER D. FIJNHEER C. De chirurgische fase met behulp van het
Straumann Dental Implant System. Amsterdam: ACTA, 2014.
• WISMEIJER D. FIJNHEER C. Guided surgery met behulp van het Straumann
Dental Implant System. Amsterdam: ACTA 2014.
• WISMEIJER D, FIJNHEER C, Langhorst FR. Het vervaardigen van een
boormal. Amsterdam: ACTA, 2013.
• WISMEIJER D, LANGHORST FR. Handleiding voor het plaatsen van een
suprastructuur op Straumann implantaten. Amsterdam: ACTA, 2014.
• WISMEIJER D, LANGHORST FR. Handleiding Afdrukken op implantaten ACTA
2017/2018
Videos behorende bij de werkbesprekingen van de ITI online Academy
WB 1: Implant designs and characteristics (blauw)
WB 2: Patient medical factors (groen)
WB 3: Patient dental factors (groen)
WB 4: Esthetic risk assessment (groen)
WB 5: Implant configurations for fixed dental prostheses (geel)
WB 6: Principles of bone grafting (oranje)
WB 7: Principles of guided bone regeneration (oranje)
WB 8: Tissue integration of dental implants (blauw)
WB 9: Basics of radiographic assessment in implant dentistry (groen)
WB10: Principles of Computer-Aided Implant Planning (geel)
WB11: Prosthodontic planning principles for implant placement (geel)


Vakgebied orale celbiologie
• TADJOEDIN ES et al. Histological observations on biopsies harvested
following sinus Floor elevation using a bioactive glass material of
narrow size range. Clinical Oral Implants Research 2000;334-344.
• TERHEYDEN H, LANG NP, Bierbaum S, Stadlinger B. Osseointegration –
communication of cells. Clin Oral Impl Res 2012;23:1127-1135. (met
3Danimatie op dvd Cell-to-Cell).
• ZERBO IR et al. Localisation of osteogenic and osteoclastic cells in
porous beta-tricalcium phosphate particles used for human maxillary
sinus floor elevation. Biomaterials 2005;12:1445-1451.

Vakgebied parodontologie
• BEERTSEN W. et al. Parodontologie: Houten, Bohn Stafleu van Loghum,
2009.
• KALDAHL WB, KALKWARF KL, PATIL KD, MOLVAR MP, DYER JK. Long-term
evaluation of periodontal therapy: I. Response to 4 therapeutic
modalities. J Periodontol. 1996 Feb;67(2):93-102.
• QUIRYNEN M, ABARCA M, ASSCHE N VAN, NEVINS M, STEENBERGHE D VAN.
Impact of supportive periodontal therapy and implant surface roughness
on implant outcome in patients with a history of periodontitis. Journal
of Clinical Periodontology 2007;34:805–815.

Algemene informatie

Vakcode T_M2LFICP
Studiepunten 10 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator prof. dr. D. Wismeyer
Examinator prof. dr. D. Wismeyer
Docenten prof. dr. D. Wismeyer
prof. dr. B.G. Loos MSc
prof. dr. J. Klein Nulend
drs. T.M.H. de Jong

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum