SG_algemeen

Theologie & Religiewetenschappen (3 jr)

2018-2019

De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen leidt op tot academisch theoloog die toegerust is tot het ambt van predikant. Als je de masteropleiding hebt afgerond, kun je je in Nederland aanmelden voor het kerkelijk examen bij de Unie van Baptisten Gemeenten, de Doopsgezinde Broederschap, de Hersteld Hervormde Kerk of de Remonstrantse Broederschap.


De master in hoofdlijnen 
De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen duurt drie jaar in voltijd (of zes jaar in deeltijd):

• Ieder jaar kies je eerst vier verdiepingsvakken die je in september tot en met december volgt. De vakken kunnen disciplinair zijn (zoals Oude of Nieuwe Testament), maar ook interdisciplinair (bv. Media).
• Van januari tot en met juni volg je vakken die horen bij het predikantsprofiel, zoals homiletiek, gemeenteopbouw of kerkgeschiedenis. Ieder seminarie vult deze vakken in op een wijze die aansluit bij het kerkgenootschap waarin je wilt gaan werken.
• Je loopt één of twee keer stage in een gemeente.
• Het derde jaar sluit je de studie af met een scriptie, een verslag van een zelfstandig onderzoek op het gebied van de theologie
 

Programma-overzichten
Programma-overzichten van de vier afstudeerroutes zijn te vinden in de studiegids en in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). 60% van de opleiding behoort tot de algemene vakken, zoals Hermeneutics, Research Skills, Scriptie en de verdiepingsvakken. 40% wordt georganiseerd door de vier seminaria.

Info

Niveau Master
Taal Nederlands / Engels
Duur 3 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 180 EC
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Master Theologie en Religiewetenschappen: Baptisten Seminarie
MA TR3 Baptisten Seminarie jaar 1
Naam vak Periode Credits Code
Hermeneutics P1 6EC G_MAHERMN
Research Skills P1+2+3 6EC G_RESSK
Baptistic Worship P4 6EC G_BSWOR
Classics I P4 6EC G_CLAS1
Baptistische Homiletiek P5 6EC G_BSHOM
Classics II P5 6EC G_CLAS2
Pastorale Theologie P6 6EC G_BSPASTH
Research Modules
Naam vak Periode Credits Code
Themes in Early Christianity 6EC G_RMEC03
Buddhism on the Move P1 6EC G_RMBOTM1
Creation and Redemption in Reformed Theology P1 6EC G_RMRE05
Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible P1 6EC G_RMBS05
From Christ to Constantine: Judaism and Christianity in their Graeco- Roman Contexts P1 6EC G_AAMAOHS001
Latijn 1 P1 6EC G_MLATIJN1
Modern Trends in Islamic Thought P1 6EC G_RMISMOD
Stories of Exiles P1 6EC G_RMRM05
Apocalypse and Revelation P2 6EC G_RMEC04
Engaged Buddhism P2 6EC G_RMBEB2
Faith and Reason in the Theology of Gisbertus Voetius P2 6EC G_RMRE06
Hebrew Poetry P2 6EC G_RMBS06
Islam and Interfaith Relations P2 6EC G_RMISISL
Latijn 2 P2 6EC G_MLATIJN2
Religion and the Making of Identity in Early Christianity P2 6EC G_RMRM06
MA TR3 Baptisten Seminarie jaar 3
Naam vak Periode Credits Code
Doing Theology from Anabaptist-Mennonite Perspective Ac. Jaar (sept) 6EC G_DSDOTH
Stage Ac. Jaar (sept) 12EC G_SEMINT2
Baptistische dogmatiek: Ecclesiologie en Gemeente-ethiek P4 6EC G_BSTHEG
Baptistische dogmatiek: Sacrament en Ambt P5 6EC G_BSSACRA
Gemeenteopbouw Baptistisch Seminarie P6 6EC G_BSGEMO
Research Modules
Naam vak Periode Credits Code
Themes in Early Christianity 6EC G_RMEC03
Buddhism on the Move P1 6EC G_RMBOTM1
Creation and Redemption in Reformed Theology P1 6EC G_RMRE05
Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible P1 6EC G_RMBS05
From Christ to Constantine: Judaism and Christianity in their Graeco- Roman Contexts P1 6EC G_AAMAOHS001
Latijn 1 P1 6EC G_MLATIJN1
Modern Trends in Islamic Thought P1 6EC G_RMISMOD
Stories of Exiles P1 6EC G_RMRM05
Apocalypse and Revelation P2 6EC G_RMEC04
Engaged Buddhism P2 6EC G_RMBEB2
Faith and Reason in the Theology of Gisbertus Voetius P2 6EC G_RMRE06
Hebrew Poetry P2 6EC G_RMBS06
Islam and Interfaith Relations P2 6EC G_RMISISL
Latijn 2 P2 6EC G_MLATIJN2
Religion and the Making of Identity in Early Christianity P2 6EC G_RMRM06
MA TR3 Baptisten Seminarie jaar 3
Naam vak Periode Credits Code
Seminarie stage Baptistisch Seminarie Ac. Jaar (sept) 12EC G_SEMINTBS
Thesis Predikantsopleiding Ac. Jaar (sept) 18EC G_3MATHES
Doing theology in a Baptist way P3 6EC G_BSBTTh
Research Modules
Naam vak Periode Credits Code
Themes in Early Christianity 6EC G_RMEC03
Buddhism on the Move P1 6EC G_RMBOTM1
Creation and Redemption in Reformed Theology P1 6EC G_RMRE05
Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible P1 6EC G_RMBS05
From Christ to Constantine: Judaism and Christianity in their Graeco- Roman Contexts P1 6EC G_AAMAOHS001
Latijn 1 P1 6EC G_MLATIJN1
Modern Trends in Islamic Thought P1 6EC G_RMISMOD
Stories of Exiles P1 6EC G_RMRM05
Apocalypse and Revelation P2 6EC G_RMEC04
Engaged Buddhism P2 6EC G_RMBEB2
Faith and Reason in the Theology of Gisbertus Voetius P2 6EC G_RMRE06
Hebrew Poetry P2 6EC G_RMBS06
Islam and Interfaith Relations P2 6EC G_RMISISL
Latijn 2 P2 6EC G_MLATIJN2
Religion and the Making of Identity in Early Christianity P2 6EC G_RMRM06
Master Theologie en Religiewetenschappen: Doopsgezind Seminarie
MA TR3 Doopsgezind Seminarie jaar 1
Naam vak Periode Credits Code
Hermeneutics P1 6EC G_MAHERMN
Research Skills P1+2+3 6EC G_RESSK
Dutch Anabaptist/Mennonite History P4 6EC G_DSDUTCH
Restorative Justice and Models of Reconciliation P4 6EC G_DSRESJUS
Hermeneutiek van de bijbelse literatuur P5 6EC G_DSHERMN
Peace Theology and Ethics P5 6EC G_DSPTHAE
Vrijzinnige Theologie P6 6EC G_DSVRIJ
Research Modules
Naam vak Periode Credits Code
Themes in Early Christianity 6EC G_RMEC03
Buddhism on the Move P1 6EC G_RMBOTM1
Creation and Redemption in Reformed Theology P1 6EC G_RMRE05
Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible P1 6EC G_RMBS05
From Christ to Constantine: Judaism and Christianity in their Graeco- Roman Contexts P1 6EC G_AAMAOHS001
Latijn 1 P1 6EC G_MLATIJN1
Modern Trends in Islamic Thought P1 6EC G_RMISMOD
Stories of Exiles P1 6EC G_RMRM05
Apocalypse and Revelation P2 6EC G_RMEC04
Engaged Buddhism P2 6EC G_RMBEB2
Faith and Reason in the Theology of Gisbertus Voetius P2 6EC G_RMRE06
Hebrew Poetry P2 6EC G_RMBS06
Islam and Interfaith Relations P2 6EC G_RMISISL
Latijn 2 P2 6EC G_MLATIJN2
Religion and the Making of Identity in Early Christianity P2 6EC G_RMRM06
MA TR3 Doopsgezind Seminarie jaar 2
Naam vak Periode Credits Code
Stage Ac. Jaar (sept) 18EC G_SEMINT1
Homiletiek en liturgiek P4 6EC G_DSHOM
Toegepaste ethiek in pastoraal perspectief P5 6EC G_DSPAST
Groepsgesprekken over de duiding van kwetsbaar leven P6 6EC G_RSGRKL
Research Modules
Naam vak Periode Credits Code
Themes in Early Christianity 6EC G_RMEC03
Buddhism on the Move P1 6EC G_RMBOTM1
Creation and Redemption in Reformed Theology P1 6EC G_RMRE05
Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible P1 6EC G_RMBS05
From Christ to Constantine: Judaism and Christianity in their Graeco- Roman Contexts P1 6EC G_AAMAOHS001
Latijn 1 P1 6EC G_MLATIJN1
Modern Trends in Islamic Thought P1 6EC G_RMISMOD
Stories of Exiles P1 6EC G_RMRM05
Apocalypse and Revelation P2 6EC G_RMEC04
Engaged Buddhism P2 6EC G_RMBEB2
Faith and Reason in the Theology of Gisbertus Voetius P2 6EC G_RMRE06
Hebrew Poetry P2 6EC G_RMBS06
Islam and Interfaith Relations P2 6EC G_RMISISL
Latijn 2 P2 6EC G_MLATIJN2
Religion and the Making of Identity in Early Christianity P2 6EC G_RMRM06
MA TR3 Doopsgezind Seminarie jaar 3
Naam vak Periode Credits Code
Doing Theology from Anabaptist-Mennonite Perspective Ac. Jaar (sept) 6EC G_DSDOTH
Thesis Predikantsopleiding Ac. Jaar (sept) 18EC G_3MATHES
Classics I P4 6EC G_CLAS1
Classics II P5 6EC G_CLAS2
Research Modules
Naam vak Periode Credits Code
Themes in Early Christianity 6EC G_RMEC03
Buddhism on the Move P1 6EC G_RMBOTM1
Creation and Redemption in Reformed Theology P1 6EC G_RMRE05
Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible P1 6EC G_RMBS05
From Christ to Constantine: Judaism and Christianity in their Graeco- Roman Contexts P1 6EC G_AAMAOHS001
Latijn 1 P1 6EC G_MLATIJN1
Modern Trends in Islamic Thought P1 6EC G_RMISMOD
Stories of Exiles P1 6EC G_RMRM05
Apocalypse and Revelation P2 6EC G_RMEC04
Engaged Buddhism P2 6EC G_RMBEB2
Faith and Reason in the Theology of Gisbertus Voetius P2 6EC G_RMRE06
Hebrew Poetry P2 6EC G_RMBS06
Islam and Interfaith Relations P2 6EC G_RMISISL
Latijn 2 P2 6EC G_MLATIJN2
Religion and the Making of Identity in Early Christianity P2 6EC G_RMRM06
Master Theologie en Religiewetenschappen: Hersteld Hervormd Seminarie
MA TR3 Hersteld Hervormd Seminarie jaar 1
Naam vak Periode Credits Code
Hermeneutics P1 6EC G_MAHERMN
The Nature and Character of God P1 6EC W_FRNCG
Research Skills P1+2+3 6EC G_RESSK
Arguing for and Against God's Existence P2 6EC W_FRAAGE
Faith and Reason P2 6EC W_FRFAR
Classics I P4 6EC G_CLAS1
Homiletiek 1: Geschiedenis en theorie van de homiletiek P4 6EC G_HHSHOM1
Classics II P5 6EC G_CLAS2
Homiletiek 2: Het preekvoorbereidingsproces P5 6EC G_HHSHOM2
Apologetiek P6 3EC G_MAHHSAPOL
Luther en Erasmus inzake de genadeleer P6 3EC G_DOGMLUTHER
Research Modules
Naam vak Periode Credits Code
Themes in Early Christianity 6EC G_RMEC03
Buddhism on the Move P1 6EC G_RMBOTM1
Creation and Redemption in Reformed Theology P1 6EC G_RMRE05
Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible P1 6EC G_RMBS05
From Christ to Constantine: Judaism and Christianity in their Graeco- Roman Contexts P1 6EC G_AAMAOHS001
Latijn 1 P1 6EC G_MLATIJN1
Modern Trends in Islamic Thought P1 6EC G_RMISMOD
Stories of Exiles P1 6EC G_RMRM05
Apocalypse and Revelation P2 6EC G_RMEC04
Engaged Buddhism P2 6EC G_RMBEB2
Faith and Reason in the Theology of Gisbertus Voetius P2 6EC G_RMRE06
Hebrew Poetry P2 6EC G_RMBS06
Islam and Interfaith Relations P2 6EC G_RMISISL
Latijn 2 P2 6EC G_MLATIJN2
Religion and the Making of Identity in Early Christianity P2 6EC G_RMRM06
MA TR3 Hersteld Hervormd Seminarie jaar 2
Naam vak Periode Credits Code
Stage HHS Ac. Jaar (sept) 12EC G_HHSSTAGSUP
The Nature and Character of God P1 6EC W_FRNCG
Arguing for and Against God's Existence P2 6EC W_FRAAGE
Faith and Reason P2 6EC W_FRFAR
Geschiedenis van het gereformeerd Piëtisme P4 6EC G_HHSGGP
Homiletiek 3 P5 6EC G_HHSHom3
Pastoraat P5 6EC G_HHSPAST
Ambachtelijke Exegese P6 6EC G_HHSAMB
Research Modules
Naam vak Periode Credits Code
Themes in Early Christianity 6EC G_RMEC03
Buddhism on the Move P1 6EC G_RMBOTM1
Creation and Redemption in Reformed Theology P1 6EC G_RMRE05
Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible P1 6EC G_RMBS05
From Christ to Constantine: Judaism and Christianity in their Graeco- Roman Contexts P1 6EC G_AAMAOHS001
Latijn 1 P1 6EC G_MLATIJN1
Modern Trends in Islamic Thought P1 6EC G_RMISMOD
Stories of Exiles P1 6EC G_RMRM05
Apocalypse and Revelation P2 6EC G_RMEC04
Engaged Buddhism P2 6EC G_RMBEB2
Faith and Reason in the Theology of Gisbertus Voetius P2 6EC G_RMRE06
Hebrew Poetry P2 6EC G_RMBS06
Islam and Interfaith Relations P2 6EC G_RMISISL
Latijn 2 P2 6EC G_MLATIJN2
Religion and the Making of Identity in Early Christianity P2 6EC G_RMRM06
MA TR3 Hersteld Hervormd Seminarie jaar 3
Naam vak Periode Credits Code
Thesis Predikantsopleiding Ac. Jaar (sept) 18EC G_3MATHES
The Nature and Character of God P1 6EC W_FRNCG
Arguing for and Against God's Existence P2 6EC W_FRAAGE
Faith and Reason P2 6EC W_FRFAR
Geschiedenis Vaderlandse Kerk en Kerkrecht P3 6EC G_HHSGVLK
Dogmatiek HHS P4 6EC G_HHSMADOG
Bijbelse Theologie HHS P5 6EC G_HHSMABT
Research Modules
Naam vak Periode Credits Code
Themes in Early Christianity 6EC G_RMEC03
Buddhism on the Move P1 6EC G_RMBOTM1
Creation and Redemption in Reformed Theology P1 6EC G_RMRE05
Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible P1 6EC G_RMBS05
From Christ to Constantine: Judaism and Christianity in their Graeco- Roman Contexts P1 6EC G_AAMAOHS001
Latijn 1 P1 6EC G_MLATIJN1
Modern Trends in Islamic Thought P1 6EC G_RMISMOD
Stories of Exiles P1 6EC G_RMRM05
Apocalypse and Revelation P2 6EC G_RMEC04
Engaged Buddhism P2 6EC G_RMBEB2
Faith and Reason in the Theology of Gisbertus Voetius P2 6EC G_RMRE06
Hebrew Poetry P2 6EC G_RMBS06
Islam and Interfaith Relations P2 6EC G_RMISISL
Latijn 2 P2 6EC G_MLATIJN2
Religion and the Making of Identity in Early Christianity P2 6EC G_RMRM06
Master Theologie en Religiewetenschappen: Remonstranten Seminarie
MA TR3 Remonstranten Seminarie jr 1
Naam vak Periode Credits Code
Stage Ac. Jaar (sept) 12EC G_SEMINT2
Hermeneutics P1 6EC G_MAHERMN
Research Skills P1+2+3 6EC G_RESSK
Restorative Justice and Models of Reconciliation P4 6EC G_DSRESJUS
Hermeneutiek van de bijbelse literatuur P5 6EC G_DSHERMN
Groepsgesprekken over de duiding van kwetsbaar leven P6 6EC G_RSGRKL
Research Modules
Naam vak Periode Credits Code
Themes in Early Christianity 6EC G_RMEC03
Buddhism on the Move P1 6EC G_RMBOTM1
Creation and Redemption in Reformed Theology P1 6EC G_RMRE05
Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible P1 6EC G_RMBS05
From Christ to Constantine: Judaism and Christianity in their Graeco- Roman Contexts P1 6EC G_AAMAOHS001
Latijn 1 P1 6EC G_MLATIJN1
Modern Trends in Islamic Thought P1 6EC G_RMISMOD
Stories of Exiles P1 6EC G_RMRM05
Apocalypse and Revelation P2 6EC G_RMEC04
Engaged Buddhism P2 6EC G_RMBEB2
Faith and Reason in the Theology of Gisbertus Voetius P2 6EC G_RMRE06
Hebrew Poetry P2 6EC G_RMBS06
Islam and Interfaith Relations P2 6EC G_RMISISL
Latijn 2 P2 6EC G_MLATIJN2
Religion and the Making of Identity in Early Christianity P2 6EC G_RMRM06
MA TR3 Remonstranten Seminarie jr 2
Naam vak Periode Credits Code
Stage Ac. Jaar (sept) 18EC G_SEMINT1
Vrijzinnige en remonstrantse preek en liturgie P4 6EC G_RSPEL
Peace Theology and Ethics P5 6EC G_DSPTHAE
Vrijzinnige en Remonstrantse Kerkgeschiedenis P6 6EC G_RSKG
Research Modules
Naam vak Periode Credits Code
Themes in Early Christianity 6EC G_RMEC03
Buddhism on the Move P1 6EC G_RMBOTM1
Creation and Redemption in Reformed Theology P1 6EC G_RMRE05
Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible P1 6EC G_RMBS05
From Christ to Constantine: Judaism and Christianity in their Graeco- Roman Contexts P1 6EC G_AAMAOHS001
Latijn 1 P1 6EC G_MLATIJN1
Modern Trends in Islamic Thought P1 6EC G_RMISMOD
Stories of Exiles P1 6EC G_RMRM05
Apocalypse and Revelation P2 6EC G_RMEC04
Engaged Buddhism P2 6EC G_RMBEB2
Faith and Reason in the Theology of Gisbertus Voetius P2 6EC G_RMRE06
Hebrew Poetry P2 6EC G_RMBS06
Islam and Interfaith Relations P2 6EC G_RMISISL
Latijn 2 P2 6EC G_MLATIJN2
Religion and the Making of Identity in Early Christianity P2 6EC G_RMRM06
MA TR3 Remonstranten Seminarie jr 3
Naam vak Periode Credits Code
Thesis Predikantsopleiding Ac. Jaar (sept) 18EC G_3MATHES
Vrijzinnige en Remonstrantse dogmageschiedenis P3 6EC G_RSDOGG
Classics I P4 6EC G_CLAS1
Classics II P5 6EC G_CLAS2
Research Modules
Naam vak Periode Credits Code
Themes in Early Christianity 6EC G_RMEC03
Buddhism on the Move P1 6EC G_RMBOTM1
Creation and Redemption in Reformed Theology P1 6EC G_RMRE05
Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible P1 6EC G_RMBS05
From Christ to Constantine: Judaism and Christianity in their Graeco- Roman Contexts P1 6EC G_AAMAOHS001
Latijn 1 P1 6EC G_MLATIJN1
Modern Trends in Islamic Thought P1 6EC G_RMISMOD
Stories of Exiles P1 6EC G_RMRM05
Apocalypse and Revelation P2 6EC G_RMEC04
Engaged Buddhism P2 6EC G_RMBEB2
Faith and Reason in the Theology of Gisbertus Voetius P2 6EC G_RMRE06
Hebrew Poetry P2 6EC G_RMBS06
Islam and Interfaith Relations P2 6EC G_RMISISL
Latijn 2 P2 6EC G_MLATIJN2
Religion and the Making of Identity in Early Christianity P2 6EC G_RMRM06