SG_algemeen

Notarieel recht

2019-2020

De éénjarige master Notarieel recht is een intensieve opleiding die studenten inzicht verschaft in de samenhang tussen het civiel en het fiscaal recht én een solide wetenschappelijke basis geeft. Notarieel recht gaat over mensen die belangrijke vermogensrechtelijke rechtshandelingen aangaan. Daarbij ligt de nadruk op de vastgoedpraktijk, de ondernemingsrechtpraktijk en de familievermogensrechtpraktijk. Deze drie rechtsgebieden worden bekeken vanuit vermogensrechtelijk, fiscaal en internationaal perspectief.

Info

Niveau Master
Taal Nederlands
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Master Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht - Keuzevakken
Naam vak Periode Credits Code
International Law Clinic Ac. Jaar (sept) 12EC R_IntLCl12
Labour Law Clinic Ac. Jaar (sept) 6EC R_Cssocz
Redacteur - Amsterdam Law Forum Ac. Jaar (sept) 6EC R_ALF
Straflab Ac. Jaar (sept) 6EC R_StrLa
Strafrechtstheorie Ac. Jaar (sept) 6EC R_Str.theo
Arbeidsrecht - Individueel P1 6EC R_ArbeidRI
Bioethics, Technology and Law P1 6EC R_BioTL
Erfrecht I (M) P1 6EC R_ErfIIM
EU Internal Market Law P1 6EC R_EUIML
Europees staats- en bestuursrecht P1 6EC R_EurStBe
Internationaal privaatrecht P1 6EC R_Int.privI
International Company Law P1 6EC R_Int.comp.l
Media en communicatierecht P1 6EC R_Med.com.r
Pensioenrecht P1 6EC R_Pensioenr
Actualiteiten internetrecht P1+2 12EC R_Act.intern
European and International Law P1+2 12EC R_EuIntL
Refugee and Family Migration Law P1+2 12EC R_STMRL
Technology Law P1+2 12EC R_ITL
Verdieping arbeidsrecht P1+2 12EC R_Verdarb
Verdieping bouwrecht P1+2 12EC R_VerdBou
Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen P1+2 12EC R_VerdCMO
Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen P1+2 12EC R_VerdFam
Verdieping formeel en materieel strafrecht P1+2 12EC R_Verd.str
Wetgeving P1+2 12EC R_Verd.st.b
Capita aansprakelijkheidsrecht P1+2+3 6EC R_Csaansp
Migration Law Clinic - semester 1 P1+2+3 6EC R_MLC1
Verdieping aansprakelijkheid en verzekering P1+2+3 12EC R_Verd.av
Verzekeringsrecht P1+2+3 6EC R_Verzek
Cybercrime P2 6EC R_Cybcrimsec
International Criminal Courts and Tribunals P2 6EC R_Int.cr.c.t
International Humanitarian Law P2 6EC R_Int.hum.l
Migratierecht P2 6EC R_MigR
Problems of Market Regulation P2 6EC R_LBFM
Specialisatie rechtspersonenrecht (non-profitorganisaties, coöperaties en herstructureringen) P2 6EC R_Ver.sticht
Verdieping ondernemingsrecht P2+3 12EC R_Verd.ond
Geloofsgemeenschappen en recht I P3 6EC R_GGR1
Privacy en gegevensbeschermingsrecht P3 6EC R_PrivSec
Big Data, Human Rights and Human Security P4 6EC R_BDHR
Blockchain and Other Disruptive Business-tech Challenges to the Law P4 6EC R_IBIT
Competition Law P4 6EC R_Eur.comp.l
European Consumer Law in a Digital Society P4 6EC R_ECLDS
Europees arbeidsrecht P4 6EC R_Eurarbeid
Financieel-economisch strafrecht P4 6EC R_FinEcStraf
Financieel-economische criminaliteit P4 6EC R_FinEcCrim
Geloofsgemeenschappen en recht II P4 6EC R_GGR2
Gezondheidsrecht P4 6EC R_Gez.r
Human Rights Protection in Europe P4 6EC R_Hum.ri.pro
Internationaal en Europees strafrecht P4 6EC R_IEStraf
International Intellectual Property Law P4 6EC R_Int.prop.l
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World P4 6EC R_Int.lab.l
International Weapons Law P4 6EC R_IWL
Irregular Migration P4 6EC R_IrMig
Juridisch Engels P4 6EC R_JurEn
Litigation P4 6EC R_DCRP
Masterclass internationaal privaatrecht P4 6EC R_MIntPr
Mediation P4 6EC R_MedTi
Migration and Legal Remedies P4 6EC R_MLR
Omgevingsrecht P4 6EC R_OmgRI
Onderwijsjurist en onderwijsbestuur P4 6EC R_OeO
Onderwijsrecht P4 6EC R_Onderwijsr
Overheid en privaatrecht P4 6EC R_OvPrivM
Politieke en parlementaire geschiedenis P4 6EC R_Pol.parl.g
Sociale zekerheidsrecht P4 6EC R_Soc.zekerh
Terrorism & Security P4 6EC R_TerrSec
The Politics of International Law P4 6EC R_PolIL
Huwelijksvermogensrecht (M) P4+5 6EC R_HVRM
Verdieping contractenrecht P4+5 12EC R_VerdCont
Migration Law Clinic - Semester 2 P4+5+6 6EC R_MLC2
Aanbestedingsrecht P5 6EC R_Aanb.r
Bewijsrecht P5 6EC R_Bewijsr
E-Commerce Law P5 6EC R_E.commerc
EU Anti-Discrimination Law P5 6EC R_EUADL
Fiscaal pensioenrecht P5 6EC R_Fisc.pens
Gemeenterecht P5 6EC R_Gemrech
Goederenrecht en insolventierecht P5 6EC R_GoedIns
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving P5 6EC R_Intell.eig
Jeugdrecht I P5 6EC R_Jeugdr.I
Jeugdrecht II P5 6EC R_Jeugdr.II
Law and Ethics on Robots and Artificial Intelligence P5 6EC R_LERAI
Onderneming en arbeid P5 6EC R_AIOR
Overheid en aansprakelijkheid P5 6EC R_OvAan
Philosophy of International Law and Migration P5 6EC R_Phil.int.l
Publiekrechtelijke rechtshandhaving P5 6EC R_Pub.r.hand
Restorative Justice P5 6EC R_ResJus
Sport en Recht P5 6EC R_Sportenr
Rechtssociologie en rechtspleging P5+6 6EC R_R.soc.rpl
Capita selecta migratierecht P6 6EC R_CSMR
International Law Clinic
Ac. Jaar (sept) | 12EC | R_IntLCl12
Labour Law Clinic
Ac. Jaar (sept) | 6EC | R_Cssocz
Redacteur - Amsterdam Law Forum
Ac. Jaar (sept) | 6EC | R_ALF
Straflab
Ac. Jaar (sept) | 6EC | R_StrLa
Strafrechtstheorie
Ac. Jaar (sept) | 6EC | R_Str.theo
Arbeidsrecht - Individueel
P1 | 6EC | R_ArbeidRI
Bioethics, Technology and Law
P1 | 6EC | R_BioTL
Erfrecht I (M)
P1 | 6EC | R_ErfIIM
EU Internal Market Law
P1 | 6EC | R_EUIML
Europees staats- en bestuursrecht
P1 | 6EC | R_EurStBe
Internationaal privaatrecht
P1 | 6EC | R_Int.privI
International Company Law
P1 | 6EC | R_Int.comp.l
Media en communicatierecht
P1 | 6EC | R_Med.com.r
Pensioenrecht
P1 | 6EC | R_Pensioenr
Actualiteiten internetrecht
P1+2 | 12EC | R_Act.intern
European and International Law
P1+2 | 12EC | R_EuIntL
Refugee and Family Migration Law
P1+2 | 12EC | R_STMRL
Technology Law
P1+2 | 12EC | R_ITL
Verdieping arbeidsrecht
P1+2 | 12EC | R_Verdarb
Verdieping bouwrecht
P1+2 | 12EC | R_VerdBou
Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen
P1+2 | 12EC | R_VerdCMO
Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen
P1+2 | 12EC | R_VerdFam
Verdieping formeel en materieel strafrecht
P1+2 | 12EC | R_Verd.str
Wetgeving
P1+2 | 12EC | R_Verd.st.b
Capita aansprakelijkheidsrecht
P1+2+3 | 6EC | R_Csaansp
Migration Law Clinic - semester 1
P1+2+3 | 6EC | R_MLC1
Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
P1+2+3 | 12EC | R_Verd.av
Verzekeringsrecht
P1+2+3 | 6EC | R_Verzek
Cybercrime
P2 | 6EC | R_Cybcrimsec
International Criminal Courts and Tribunals
P2 | 6EC | R_Int.cr.c.t
International Humanitarian Law
P2 | 6EC | R_Int.hum.l
Migratierecht
P2 | 6EC | R_MigR
Problems of Market Regulation
P2 | 6EC | R_LBFM
Specialisatie rechtspersonenrecht (non-profitorganisaties, coöperaties en herstructureringen)
P2 | 6EC | R_Ver.sticht
Verdieping ondernemingsrecht
P2+3 | 12EC | R_Verd.ond
Geloofsgemeenschappen en recht I
P3 | 6EC | R_GGR1
Privacy en gegevensbeschermingsrecht
P3 | 6EC | R_PrivSec
Big Data, Human Rights and Human Security
P4 | 6EC | R_BDHR
Blockchain and Other Disruptive Business-tech Challenges to the Law
P4 | 6EC | R_IBIT
Competition Law
P4 | 6EC | R_Eur.comp.l
European Consumer Law in a Digital Society
P4 | 6EC | R_ECLDS
Europees arbeidsrecht
P4 | 6EC | R_Eurarbeid
Financieel-economisch strafrecht
P4 | 6EC | R_FinEcStraf
Financieel-economische criminaliteit
P4 | 6EC | R_FinEcCrim
Geloofsgemeenschappen en recht II
P4 | 6EC | R_GGR2
Gezondheidsrecht
P4 | 6EC | R_Gez.r
Human Rights Protection in Europe
P4 | 6EC | R_Hum.ri.pro
Internationaal en Europees strafrecht
P4 | 6EC | R_IEStraf
International Intellectual Property Law
P4 | 6EC | R_Int.prop.l
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World
P4 | 6EC | R_Int.lab.l
International Weapons Law
P4 | 6EC | R_IWL
Irregular Migration
P4 | 6EC | R_IrMig
Juridisch Engels
P4 | 6EC | R_JurEn
Litigation
P4 | 6EC | R_DCRP
Masterclass internationaal privaatrecht
P4 | 6EC | R_MIntPr
Mediation
P4 | 6EC | R_MedTi
Migration and Legal Remedies
P4 | 6EC | R_MLR
Omgevingsrecht
P4 | 6EC | R_OmgRI
Onderwijsjurist en onderwijsbestuur
P4 | 6EC | R_OeO
Onderwijsrecht
P4 | 6EC | R_Onderwijsr
Overheid en privaatrecht
P4 | 6EC | R_OvPrivM
Politieke en parlementaire geschiedenis
P4 | 6EC | R_Pol.parl.g
Sociale zekerheidsrecht
P4 | 6EC | R_Soc.zekerh
Terrorism & Security
P4 | 6EC | R_TerrSec
The Politics of International Law
P4 | 6EC | R_PolIL
Huwelijksvermogensrecht (M)
P4+5 | 6EC | R_HVRM
Verdieping contractenrecht
P4+5 | 12EC | R_VerdCont
Migration Law Clinic - Semester 2
P4+5+6 | 6EC | R_MLC2
Aanbestedingsrecht
P5 | 6EC | R_Aanb.r
Bewijsrecht
P5 | 6EC | R_Bewijsr
E-Commerce Law
P5 | 6EC | R_E.commerc
EU Anti-Discrimination Law
P5 | 6EC | R_EUADL
Fiscaal pensioenrecht
P5 | 6EC | R_Fisc.pens
Gemeenterecht
P5 | 6EC | R_Gemrech
Goederenrecht en insolventierecht
P5 | 6EC | R_GoedIns
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving
P5 | 6EC | R_Intell.eig
Jeugdrecht I
P5 | 6EC | R_Jeugdr.I
Jeugdrecht II
P5 | 6EC | R_Jeugdr.II
Law and Ethics on Robots and Artificial Intelligence
P5 | 6EC | R_LERAI
Onderneming en arbeid
P5 | 6EC | R_AIOR
Overheid en aansprakelijkheid
P5 | 6EC | R_OvAan
Philosophy of International Law and Migration
P5 | 6EC | R_Phil.int.l
Publiekrechtelijke rechtshandhaving
P5 | 6EC | R_Pub.r.hand
Restorative Justice
P5 | 6EC | R_ResJus
Sport en Recht
P5 | 6EC | R_Sportenr
Rechtssociologie en rechtspleging
P5+6 | 6EC | R_R.soc.rpl
Capita selecta migratierecht
P6 | 6EC | R_CSMR