SG_algemeen

Communicatiewetenschap

2019-2020

De masteropleiding Communicatiewetenschap (M-CW) is er op gericht studenten goed voor te bereiden op de professionele arbeidsmarkt waar zij een functie uit kunnen oefenen op het terrein van communicatie. Afgestudeerden zijn Communicatiewetenschappers die breed inzetbaar zijn in de beroepspraktijk. De masteropleiding wordt gekenmerkt door een sterke theoretische verdieping en studenten worden getraind deze theoretische kennis toe te passen op maatschappelijke vraagstukken. Onderzoek speelt een belangrijke rol in de M-CW, zowel in de vorm van het kunnen interpreteren en toepassen van wetenschappelijk onderzoek als ook in het zelf opzetten en uitvoeren van onderzoek. De focus van de M-CW ligt op het toepassen van academische kennis en vaardigheden op maatschappelijk relevante vraagstukken. De masteropleiding moet afgestudeerden in staat stellen te gaan werken in de communicatiepraktijk. Hiermee onderscheidt de eenjarige academische masteropleiding zich van een researchmaster (die studenten voorbereidt op een onderzoekscarrière, binnen of buiten de academie.

Info

Niveau Master
Taal Nederlands
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen