SG_algemeen

Beleid, Communicatie en Organisatie

2019-2020

De eenjarige masteropleiding Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO) biedt studenten een academische denk- en werkomgeving die hen in staat stelt actuele organisatievraagstukken te analyseren en evalueren, met aandacht voor beleids- en communicatie-aspecten. Na het volgen van deze opleiding hebben studenten een breed theoretisch inzicht met betrekking tot strategie en beleid, sociale netwerken, organisatiegedrag en communicatie. Ze kunnen deze inzichten bovendien toepassen op relevante vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van verschillende soorten organisaties zoals bedrijven, (semi-)overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Bekijk het masterplatform voor meer informatie over de afstudeerrichtingen.

Info

Niveau Master
Taal Nederlands
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen