SG_algemeen

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen

2019-2020

Bij de master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen gaat academische vorming in de taal- en letterkunde van Engels, Nederlands, en Latijn en Grieks hand in hand met vakdidactiek en praktijkkennis.


Eerste semester jaar 1

In het eerste semester van jaar 1 volg je vakinhoudelijke cursussen (30 ec) op het gebied van de taalkunde, taalverwerving/taalbeheersing en letterkunde van  jouw specialisatie. De onderwerpen sluiten aan bij het schoolvak of bieden inhoud die het schoolvak kan verrijken . Je maakt ook kennis met de lespraktijk: je ontmoet je stagebegeleider en verkentmogelijkheden om vakinhoudelijke onderwerpen toe te passen.


Tweede semesterjaar 1

In het tweede semester van jaar 1 (30 ec) volg je algemeen-didactische en vakdidactische cursussen en ga je echt aan de slag op je stageplek. Je experimenteert met didactische inzichten en kunt deidee├źn die je in het eerste semester hebt opgedaan uitproberen.


Eerste semester jaar 2

In het eerste semester van jaar 2 volg je zowel vakinhoudelijke (12 ec) als algemeen-/vakdidactische cursussen (18 ec). Je verrijkt je vakkennis en taalvaardigheid. Je didactische kennis verdiep je o.a. door het zelf maken van een lessenreeks (de meesterproef). Je denkt na over een mogelijk scriptieonderwerp en praktijkonderzoek..


Tweede semester jaar 2

In het tweede semester van jaar 2 rond je jouw opleiding af, zowel wat betreft de stage als de vakinhoud en -didactiek(6 ec) Je doet een afstudeeronderzoek waarinje een wetenschappelijk onderzoek uitvoert (scriptie, 18 ec). Hieraan gekoppeld doe je een schoolpraktijkonderzoek (6 ec).

Info

Niveau Master
Taal Nederlands
Duur 2 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 120 EC
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, specialisatie Engels
Master Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen, specialisatie Griekse en Latijnse taal en cultuur
Master Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen, specialisatie Nederlands