SG_algemeen

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

2019-2020

IWelke leraar blijft jou voor altijd bij? De verhalenverteller, de motivator, of de luisteraar? Een goede leraar inspireert je de rest van je leven. Lesgeven is spannend en uitdagend. Voor de klas kun je het beste uit jezelf halen. De VU leidt op voor de toekomst; moderne leraren die weten wat hun leerlingen beweegt. Kenmerken van de Tweejarige Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen zijn de volgende. De gewenste verwevenheid van vakinhoud en (vak)didactiek wordt van meet af aan tot stand gebracht. De beroepsvoorbereiding is over een lange periode gespreid. Zo opent de opleiding met een startweek waarin studenten kennismaken met het secundair onderwijs, het leraarschap en didactiek. Verder loopt door de gehele opleiding een studielint, waar studenten in peergroups en het maken van op integratie gerichte opdrachten theorie en onderwijspraktijk met elkaar verbinden om zo het maximale uit hun studie halen. Al vanaf semester 2 zijn er gedurende anderhalf jaar praktijkstages. In combinatie met de verwerving van vakinhoudelijke onderzoeksvaardigheden op masterniveau worden studenten al in een vroeg stadium vertrouwd gemaakt met de voor het academisch leraarschap belangrijke principes van onderwijsonderzoek. Dit alles zal ertoe leiden dat het eindwerkstuk van de opleiding, dat verankerd ligt in de (school)vakdiscipline, aan relevantie voor het onderwijs zal winnen. Aan het eind van de opleiding kan van de studenten worden verwacht dat zij in staat zijn de onderwijspraktijk op methodisch betrouwbare wijze te onderzoeken vanuit een zowel vakinhoudelijk als onderwijskundig perspectief. Tot slot, het geheel van vakinhoudelijke onderdelen van de master is specifiek toegesneden op het schoolvak, waardoor voor afgestudeerden uit niet direct gerelateerde opleidingen in het programma voldoende ruimte is om te kunnen voldoen aan de voor de startbekwame leraar VHO benodigde vakinhoudelijke bekwaamheidseisen. Er is bijzondere aandacht voor onderwijsonderzoek, ICT-vaardigheden en diversiteit in de klas.

Info

Niveau Master
Taal Nederlands
Duur 2 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 120 EC
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting leraar voorbereidend hoger onderwijs in Geschiedenis
Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting leraar voorbereidend hoger onderwijs in Godsdienst en Levensbeschouwing
Eerste jaar Leraar VHO Godsdienst en levensbeschouwing
Naam vak Periode Credits Code
Hermeneutics P1 6EC G_MAHERMN
Onderzoek in en naar onderwijs 1: Onderwijspraktijkonderzoek en academische vaardigheden P1+2+3 6EC S_ML_OZOW1
Didactiek 1 P4 6EC O_MLDIDAC_1F
Praktijk 1 P4 6EC O_MLPRAK_1F
Didactiek 2 P5+6 6EC O_MLDIDAC_2F
Praktijk 2 P5+6 9EC O_MLPRAK_2F