SG_algemeen

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

2019-2020

Welke leraar blijft jou voor altijd bij? De verhalenverteller, de motivator, of de luisteraar? Een goede leraar inspireert je de rest van je leven. Lesgeven is spannend en uitdagend. Voor de klas kun je het beste uit jezelf halen. De VU leidt op voor de toekomst; moderne leraren die weten wat hun leerlingen beweegt. Kenmerken van de Tweejarige Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen zijn de volgende. De gewenste verwevenheid van vakinhoud en (vak)didactiek wordt van meet af aan tot stand gebracht. De beroepsvoorbereiding is over een lange periode gespreid. Zo opent de opleiding met een startweek waarin studenten kennismaken met het secundair onderwijs, het leraarschap en didactiek. Verder loopt door de gehele opleiding een studielint, waar studenten in peergroups en het maken van op integratie gerichte opdrachten theorie en onderwijspraktijk met elkaar verbinden om zo het maximale uit hun studie halen. Al vanaf semester 2 zijn er gedurende anderhalf jaar praktijkstages. In combinatie met de verwerving van vakinhoudelijke onderzoeksvaardigheden op masterniveau worden studenten al in een vroeg stadium vertrouwd gemaakt met de voor het academisch leraarschap belangrijke principes van onderwijsonderzoek. Dit alles zal ertoe leiden dat het eindwerkstuk van de opleiding, dat verankerd ligt in de (school)vakdiscipline, aan relevantie voor het onderwijs zal winnen. Aan het eind van de opleiding kan van de studenten worden verwacht dat zij in staat zijn de onderwijspraktijk op methodisch betrouwbare wijze te onderzoeken vanuit een zowel vakinhoudelijk als onderwijskundig perspectief. Tot slot, het geheel van vakinhoudelijke onderdelen van de master is specifiek toegesneden op het schoolvak, waardoor voor afgestudeerden uit niet direct gerelateerde opleidingen in het programma voldoende ruimte is om te kunnen voldoen aan de voor de startbekwame leraar VHO benodigde vakinhoudelijke bekwaamheidseisen. Er is bijzondere aandacht voor onderwijsonderzoek, ICT-vaardigheden en diversiteit in de klas.


Info

Niveau Master
Taal Nederlands
Duur 2 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 120 EC
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting leraar voorbereidend hoger onderwijs in Algemene Economie
Eerste jaar afstudeerrichting Leraar VHO Economie
Naam vak Periode Credits Code
Onderzoek in en naar onderwijs 1: Onderwijspraktijkonderzoek en academische vaardigheden P1+2+3 6EC S_ML_OZOW1
Didactiek 1 P4 6EC O_MLDIDAC_1F
Praktijk 1 P4 6EC O_MLPRAK_1F
Didactiek 2 P5+6 6EC O_MLDIDAC_2F
Praktijk 2 P5+6 9EC O_MLPRAK_2F
Praktijkonderzoek 1 P5+6 3EC O_MLPROZ_1F
Tweede jaar Leraar VHO Economie
Naam vak Periode Credits Code
Masterthesis Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen Ac. Jaar (sept) 21EC S_MLOZOW3
Praktijk 3 voor tweejarige Educatieve Master Ac. Jaar (sept) 15EC O_MLPR3EM2J
Studielint tweede jaar Ac. Jaar (sept) 0EC S_ML_SL2
Didactiek 3 P1+2+3 9EC O_MLDIDAC_3F
ICT en onderwijs: Blended Learning P3 3EC S_ML-ICT
Leraar voorbereidend hoger onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen.
Eerste jaar Leraar VHO Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
Naam vak Periode Credits Code
Onderzoek in en naar onderwijs 1: Onderwijspraktijkonderzoek en academische vaardigheden P1+2+3 6EC S_ML_OZOW1
Didactiek 1 P4 6EC O_MLDIDAC_1F
Praktijk 1 P4 6EC O_MLPRAK_1F
Didactiek 2 P5+6 6EC O_MLDIDAC_2F
Praktijk 2 P5+6 9EC O_MLPRAK_2F
Praktijkonderzoek 1 P5+6 3EC O_MLPROZ_1F
Keuze uit het vakkenaanbod van de faculteit der Sociale wetenschappen, Geesteswetenschappen, Godgeleerdheid of Economische wetenschappen en bedrijfskunde
Omschrijving
Eén vak naar keuze uit het aanbod van de faculteiten der Sociale
Wetenschappen, Geesteswetenschappen, Godgeleerdheid of van de School of
Business and Economics
Keuze uit mastervakken van de faculteit der Sociale wetenschappen
Omschrijving
Keuze voor één vak uit een masteropleiding van de faculteit der Sociale
Wetenschappen
Naam vak Periode Credits Code
Arbeid, burgerschap en sociale participatie P1 6EC S_ABSP
Bestuurskundige theorieën P1 6EC S_BKT
Social Continuity and Change P1 6EC S_SCC
Theoretical Orientation on Mobility P1 6EC S_TOM
Theories and Approaches in Comparative European Politics P1 6EC S_TACEP
Theories and Approaches in International Relations P1 6EC S_TAIR
Beïnvloeden van maatschappelijke participatie P2 6EC S_BMP
City, Space and Politics P2 6EC S_CSAP
Development, Global Inequality and Sustainability P2 6EC S_DGIS
Dynamiek van internationaal besturen P2 6EC S_DIB
Inequality and Conflict in Societal Participation P2 6EC S_ICSP
Maatschappelijke organisaties in transitie P2 6EC S_MOT
Mobility, Diversity and Equality P2 6EC S_MDE
News Impacts in the Digital Age P2 6EC S_NIDA
Problematic and Beneficial Effects of Media Use P2 6EC S_PBEMU
Selected Issues: Global Environmental Governance P2 6EC S_SIGEG
Selected Issues: International Security P2 6EC S_SIIS
Selected Issues: Transnational Political Economy P2 6EC S_SITPE
Sociale veiligheid en veerkracht P2 6EC S_SVV
Tweede jaar leraar VHO Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
Naam vak Periode Credits Code
Masterthesis Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen Ac. Jaar (sept) 21EC S_MLOZOW3
Praktijk 3 voor tweejarige Educatieve Master Ac. Jaar (sept) 15EC O_MLPR3EM2J
Studielint tweede jaar Ac. Jaar (sept) 0EC S_ML_SL2
Didactiek 3 P1+2+3 9EC O_MLDIDAC_3F
ICT en onderwijs: Blended Learning P3 3EC S_ML-ICT
Keuze uit het vakkenaanbod van de faculteit der Sociale wetenschappen, Geesteswetenschappen, Godgeleerdheid of Economische wetenschappen en bedrijfskunde
Omschrijving
Eén vak naar keuze uit het aanbod van de faculteiten der Sociale
Wetenschappen, Geesteswetenschappen, Godgeleerdheid of van de School of
Business and Economics
Keuze uit mastervakken van de faculteit der Sociale wetenschappen
Omschrijving
Keuze voor één vak uit een masteropleiding van de faculteit der Sociale
Wetenschappen
Naam vak Periode Credits Code
Arbeid, burgerschap en sociale participatie P1 6EC S_ABSP
Bestuurskundige theorieën P1 6EC S_BKT
Social Continuity and Change P1 6EC S_SCC
Theoretical Orientation on Mobility P1 6EC S_TOM
Theories and Approaches in Comparative European Politics P1 6EC S_TACEP
Theories and Approaches in International Relations P1 6EC S_TAIR
Beïnvloeden van maatschappelijke participatie P2 6EC S_BMP
City, Space and Politics P2 6EC S_CSAP
Development, Global Inequality and Sustainability P2 6EC S_DGIS
Dynamiek van internationaal besturen P2 6EC S_DIB
Inequality and Conflict in Societal Participation P2 6EC S_ICSP
Maatschappelijke organisaties in transitie P2 6EC S_MOT
Mobility, Diversity and Equality P2 6EC S_MDE
News Impacts in the Digital Age P2 6EC S_NIDA
Problematic and Beneficial Effects of Media Use P2 6EC S_PBEMU
Selected Issues: Global Environmental Governance P2 6EC S_SIGEG
Selected Issues: International Security P2 6EC S_SIIS
Selected Issues: Transnational Political Economy P2 6EC S_SITPE
Sociale veiligheid en veerkracht P2 6EC S_SVV
Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting leraar voorbereidend hoger onderwijs in Bedrijfseconomie