SG_algemeen

Erfgoedstudies

2019-2020

Erfgoedstudies (Heritage studies) is een éénjarige, interdisciplinaire masteropleiding voor archeologen, architectuurhistorici, (historisch-)geografen, historici, beleidsmakers en ontwerpers (planologen, architecten, landschapsarchitecten en stedebouwkundigen). De opleiding maakt de student vertrouwd met de belangrijkste principes van de historische studie van het landschap en de stad, de hedendaagse erfgoedzorg en de actuele omgang met de cultuurhistorische waarden van object en ruimte in onze omgeving.

Info

Niveau Master
Taal Nederlands / Engels
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Master Heritage Studies
Omschrijving
Kies ook nog 18 stp:

Kies in semester 1 Literature Course Heritage Studies (L_BAMAERF003) of
een keuzemodule van 6 studiepunten.

Kies in periode 4 Terrorscapes in Postwar Europe of een keuzemodule van
6 studiepunten.

Kies een keuzemodule van 6 studiepunten, bijvoorbeeld Politics of
International Heritage (L_AAMAERF008; period 2) of Heritage and
Urbanistic interventions in Rome (=Challenging Eternity; L_AAMAALG003;
period 5+6).
Naam vak Periode Credits Code
Master Thesis Heritage Studies Ac. Jaar (sept) 18EC L_BAMAERFSCR
Architectural and Town Planning Heritage P1 6EC L_KBMAERF004
Historical Landscape and Archaeological Heritage P1 6EC L_AAMAERF001
Biography of Landscape P2 6EC L_BAMAARC010
Transformations: Meeting Designers P5+6 6EC L_AAMAERF009
Master Heritage Studies Electives
Omschrijving
Choose 18 credits:

Choose Literature Course Heritage Studies (L_BAMAERF003) or an elective
(6 credits) in semester 1.

Choose Terrorscapes in Postwar Europe (L_AAMAERF005) or an elective (6
credits) in period 4.

Choose an elective (6 credits), for example Politics of International
Heritage (L_AAMAERF008; period 2) or Heritage and Urbanistic
interventions in Rome (=Challenging Eternity; L_AAMAALG003; period 3+4).
Naam vak Periode Credits Code
Individuele masterverdieping in de architectuurgeschiedenis A Ac. Jaar (sept) 9EC L_KBMAKGS009
Individuele masterverdieping in de architectuurgeschiedenis B Ac. Jaar (sept) 6EC L_KBMAKGS010
Master Work Placement Heritage Studies Ac. Jaar (sept) 12EC L_BAMAERFSTA
Trending Topics Arts and Culture Ac. Jaar (sept) 3EC L_KAMAKGS025
Tutorial Heritage Ac. Jaar (sept) 6EC L_BAMAERF005
Cultuurhistorie en planning (Utrecht) P1 6EC L_AAMAERF011
Seminar Architecture P1+2 9EC L_KBMAKGS013
Werkcollege master beeldende kunst P1+2 9EC L_KAMAKGS014
Literature Course Heritage Studies P1+2+3 6EC L_BAMAERF003
Archaeology, Museums and the Public P2 6EC L_AAMAARC011
Master Seminar Sound Heritage P2 6EC L_KBMAERF005
Politics of International Heritage P2 6EC L_AAMAERF008
Architectuurtheorie P2+3 6EC L_KBMAKGS014
Challenging Eternity. Heritage, Urbanistic Interventions and the City of Rome P3+4 9EC L_AAMAALG003
Architectuurkritiek P4 6EC L_KBMAKGS011
Historische geografie (Utrecht) P4 6EC L_AAMAERF010
Terrorscapes in Postwar Europe P4 6EC L_AAMAERF005
Architectuur masterexcursie buitenland P5+6 6EC L_KBMAKGS012