Historical Landscape and Archaeological Heritage

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Knowledge of the frameworks, legal rules and regulations for treating
archaeological heritage and culture historical landscapes in the
Netherlands;
knowledge of changes in contemporary culture historical policies in the
Netherlands; knowledge of the genaeology and history of the term
heritage; knowledge of the various opinions on archaeological and
landscape heritage in the past decades;
critical reflection on the use of the term heritage in
contemporary(archaeological) preservation policies and the management of
historical
landscapes.

Inhoud vak

In these introductory lectures theoretical, historiographical and
practical topics are dealt with, that are connected with the interest
and the care for historical landscapes and archaeological heritage.
In the theoretical part, among other matters, attention will be paid to
recent heritage opinions. The historiographic part treats the history of
the archaeological heritage policies and the interest in the historical
natural and cultural landscape. Practical training contains the programs
and legal rules and regulations for dealing with landscapes and
archaeological monuments, like methods of valuation and selecting,
restoration and re-destining and preservation.
The course consists of lectures. Discussions will be stimulated.

Onderwijsvorm

lectures

Toetsvorm

Take-home exam.

Vereiste voorkennis

bachelor in history, geography, archaeology, history of architecture and
studies that are related to heritage and are admitted through a decision
of the Exam Committee.

Literatuur

will be communicated later

Doelgroep

masterstudents Heritage Studies and students of other heritage programs
at a master level. Master students Archaeology of ACASA (VU/UvA)

Overige informatie

Attending the lectures is mandatory

Algemene informatie

Vakcode L_AAMAERF001
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J. Renes
Examinator prof. dr. J. Renes
Docenten prof. dr. J. Renes
prof. dr. G.L.M. Burgers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: