Seminar Architecture

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Het oefenen van studenten in onderzoeksstrategieƫn op het gebied van de
architectuurgeschiedenis en het ontwikkelen en presenteren van kritische
reflecties hierop.

Inhoud vak

Deze cursus maakt de studenten bekend met een hedendaags onderwerp van
architectuurhistorisch onderzoek. Gezamenlijke discussie rondom een
aantal teksten en projecten worden gecombineerd met de ontwikkeling en
verkenning van een individuele onderzoeksvraag binnen het centrale thema
van het werkcollege. Speciale aandacht wordt besteed aan de
uiteenlopende schaalniveaus van de architectonisch ontwerper: van het
stedelijke weefsel tot en met het interieur.
Elk jaar onderzoekt het werkcollege een specifiek onderwerp dat is
verbonden met lopend architectuurhistorisch onderzoek van een van de
stafleden. Het onderwerp van het werkcollege in semester 1 wordt in de
zomer vastgesteld en bekend gemaakt ruim voor de start van het nieuwe
academische jaar.

Onderwijsvorm

Werkcollege, excursies.

Toetsvorm

Wekelijkse opdrachten, presentaties, een midterm paper (35%) en een
eindwerkstuk (65%).

Vereiste voorkennis

BA MKDA, bachelor architectuurgeschiedenis, bachelor kunstgeschiedenis
met aandacht voor architectuurgeschiedenis

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt voor aanvang van de cursus.

Doelgroep

Studenten van de MA Kunst- en Cultuurwetenschappen; MA studenten
Heritage Studies; MA studenten van de Research MA Humanities: Critical
Studies in Art and Culture

Overige informatie

Deze cursus maakt gebruik van instituten en archieven in Nederland en
vereist dat de student in staat is Nederlands te lezen en te begrijpen.
De student dient daarom het Nederlands tenminste passief te beheersen.

Algemene informatie

Vakcode L_KBMAKGS013
Studiepunten 9 EC
Periode P1+2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoƶrdinator dr. F.H. Schmidt
Examinator dr. F.H. Schmidt
Docenten dr. F.H. Schmidt

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: