SG_algemeen

Letterkunde

2019-2020

Deze master heeft twee afstudeerrichtingen:

  • English Literature in a Visual Culture (zie voor meer informatie de Engelstalige studiegids)
  • Nederlandse Letterkunde en het literaire veld


Master Letterkunde, afstudeerrichting Nederlandse Letterkunde en het literaire veld
De eenjarige master Nederlandse letterkunde en het literaire veld leert de student Nederlandse literaire teksten uit heden en verleden zelfstandig te bestuderen en te analyseren. Daarbij betrekt hij/zij zowel de literairhistorische context als het geheel van literaire instituties dat we het literaire veld noemen. De student verdiept zo zijn/haar kennis van de rol die literaire teksten in onze maatschappij vervuld hebben en nog altijd vervullen bij waardeoverdracht, in het cultureel debat en bij identiteitsvorming. Daarmee bereidt de student zich voor op beroepen waarin deze processen een belangrijke rol spelen, zoals het onderwijs, de uitgeverij en culturele instellingen.
De student volgt colleges over Nederlandse letterkunde, de literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap – bijvoorbeeld in colleges over ‘Literatuur en beeldcultuur’, ‘De column’ en ‘Jeugdliteratuur’, of in specialisatiecolleges moderne of oudere letterkunde, maar de student vergroot ook zijn/haar inzicht in de dynamiek van het literaire en culturele veld. Hij/zij maakt verder kennis met verschillende spelers in het literaire bedrijf (uitgevers, critici, literair agenten) en bestudeert de rol en de invloed van verschillende literaire instituties, zoals de CPNB, het Letterenfonds en Stichting Lezen. De connectie met Stichting Lezen levert ook stagemogelijkheden op.

Ben je geïnteresseerd in dit vakgebied en wil je onderzoek doen? Kijk dan ook bij de webpagina van de Research Master Humanities, specialisatie Literature and Contested Spaces.

Info

Niveau Master
Taal Nederlands / Engels
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Master Letterkunde, afstudeerrichting Nederlandse Letterkunde en het literaire veld
Omschrijving
Kies in het 1e semester naast de verplichte modules Literatuur en
beeldcultuur (6 ec) en Het literaire veld: theoretische perspectieven (6
ec) 18 ec uit het keuzeaanbod.

Kies in het 2e semester naast de verplichte scriptie (18 ec), uit de
stage (12 ec) of de modules Werkcollege Moderne letterkunde (6 ec) en
Werkcollege Oudere letterkunde (6 ec).
Naam vak Periode Credits Code
Masterscriptie Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld Ac. Jaar (sept) 18EC L_AAMALTKSCR
Literatuur en beeldcultuur P1 6EC L_NAMALTK005
Het literaire veld: theoretische perspectieven P2 6EC L_AAMALTK007
Werkcollege Moderne Letterkunde P4 6EC L_NNMALTK002
Masterstage Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld P4+5+6 12EC L_AAMALTKSTA
Werkcollege Oudere Letterkunde P5 6EC L_NOMALTK002