SG_algemeen

Pedagogische Wetenschappen

2019-2020

De masteropleiding Pedagogische wetenschappen omvat 60 studiepunten, en duurt 1 jaar. 

Het programma
In de master Pedagogische wetenschappen volg je één van onderstaande trajecten. Ieder traject bestaat uit een aantal verplichte en keuzevakken, een stage en de masterthese.

Mastertrajecten:

· Onderwijs en Innovatie
· Orthopedagogiek


Info

Niveau Master
Taal Nederlands
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Orthopedagogiek
Omschrijving
Het éénjarige mastertraject Orthopedagogiek bestaat uit verplichte
vakken, een masterclass, een M-these en de keuze uit twee typen stages.
Door de keuze voor een stage, these en masterclass over hetzelfde
werkveld kan men een accent leggen richting onderwijs, jeugdzorg,
jeugdbescherming en gehandicaptenzorg.
Overige informatie
Master Pedagogische wetenschappen, Overgangsregelingen voor curriculumwijzigingen
Omschrijving
Op dit moment zijn er geen vakken in de Master Pedagogische
Wetenschappen waar een overgangsregeling voor geldt.
Naam vak Periode Credits Code
Geweld in het Gezin Extensieve Variant Ac. Jaar (sept) 6EC P_MGGEXTV
Master Pedagogische wetenschappen, Keuzeonderdeel
Omschrijving
Studenten kunnen onderstaand vak als extra vak volgen, buiten het eigen
curriculum om.
Registratie-eisen NVO
Omschrijving
Aan het eind van de Masteropleiding Pedagogische wetenschappen kunnen
studenten in aanmerking komen voor verklaringen dat zij voldoen aan
bepaalde eisen voor registratie bij de beroepsvereniging NVO.

Meer informatie vind je op VUnet.