SG_algemeen

Filosofie (2 jaar)

2019-2020

Dit tweejarige programma integreert kennis van een specifieke wetenschappelijke discipline met filosofische reflectie. Het programma bestaat uit inleidende cursussen filosofie, cursussen filosofie van een bepaalde wetenschappelijke discipline en cursussen in je eigen wetenschappelijke discipline. Reeds verworven kennis van bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen, sociologie of rechten wordt verdiept door studie van filosofische theorie├źn en concepten. Het masterprogramma stelt studenten in staat een graad in zowel de filosofie als een graad in een specifieke wetenschappelijke discipline te behalen.

De specialisatie in Philosophy, Bioethics and Health biedt theoretische en praktische hulpmiddelen om ethische kwesties in de gezondheidszorg aan te pakken. Je leert hoe je moet nadenken over praktische problemen vanuit een medisch, moreel, juridisch, politiek en economisch perspectief.

De specialisatie in Philosophy of Neuroscience concentreert zich op de conceptuele grondslagen en de bredere implicaties van neurowetenschappelijk onderzoek vanuit verschillende filosofische perspectieven. Deze track is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in de conceptuele basis en de sociale, juridische en ethische implicaties van neurowetenschappelijk onderzoek.

De specialisatie Philosophy of Law and Governance is speciaal ontworpen voor bachelors in de rechten met een interesse in de grondslagen van hedendaagse Westerse systemen van positief recht. Het programma leidt studenten op om filosofisch te reflecteren op elementaire juridische concepten en principes.

De specialisatie Filosofie van Cultuur en Bestuur stelt belangrijke vragen over bijvoorbeeld identiteit en samenleving vanuit een cultureel (continentaal) filosofisch standpunt. In dit spoor worden filosofische perspectieven gecombineerd met de inzichten van de sociale wetenschappen, de humaniora en met praktische wijsheid.

Info

Niveau Master
Taal Nederlands / Engels
Duur 2 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 120 EC
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
MA Philosophy 2 year: Track Filosofie van Cultuur en Bestuur
Omschrijving
Dit is een Nederlandstalig programma.
MA Philosophy 2 year: Track Philosophy, Bioethics and Health
MA Philosophy 2 year: Track Philosophy of Law and Governance
MA Philosophy 2 year: Track Philosophy of NeuroScience