SG_algemeen

Taalwetenschappen

2019-2020

Deze master heeft drie afstudeerrichtingen:

  • Language Consultancy and Linguistic Documentation (zie de Engelstalige studiegids)
  • Text Mining (zie de Engelstalige studiegids)
  • Toegepaste taalwetenschap


Master Taalwetenschappen, afstudeerrichting Toegepaste taalwetenschap
De afstudeerrichting Toegepaste taalwetenschap heeft twee specialisaties: Nederlands als tweede taal en Taalstoornissen. Wat deze specialisaties bindt, is dat de focus ligt op de leerbaarheid van taal voor verschillende doelgroepen. De student bestudeert de verschillende taalleerprocessen die bepaalde groepen leerders doormaken. Deze doelgroepen zijn leerders van het Nederlands als tweede taal, kinderen met een gehoorstoornis, kinderen met dyslexie en kinderen met een communicatieve beperking, zoals een taalontwikkelingsstoornis. Bij NT2 volgt de student vakken over de achtergronden en de praktijk van het NT2-onderwijs en bij Taalstoornissen volgt de student vakken zoals Taal- en gehoorstoornissen, Dyslexie en orthodidactiek van het talenonderwijs en Specifieke taalstoornissen en meertaligheid. Er zijn ook twee gezamenlijke vakken: Linguistic Research en Statistiek voor gevorderden. In het tweede semester lopen de studenten stage en schrijven zij hun scriptie.

Ben je geïnteresseerd in dit vakgebied en wil je onderzoek doen? Kijk dan ook bij de webpagina van de Research Master Humanities, afstudeerrichting Linguistics.

Info

Niveau Master
Taal Nederlands / Engels
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Master Linguistics, Specialization Language Consultancy and Linguistic Documentation
Omschrijving
The one-year Master in Linguistics offers a program in general
linguistics that focuses on the interaction between theory and data in
the research traditions of anthropological, typological and descriptive
linguistics. There are three specialist courses in the first semester:
Linguistic Research, Describing Morphosyntax and Articulatory phonetics
& the Typology of Sounds. The student also chooses one or two out of
three specialist tutorials. In the second semester, the student takes
two more courses and writes his/her MA thesis. These courses are:
Anthropological Linguistics and Field Methods & Linguistic Analysis.
Upon graduation, the student has the knowledge, skills and expertise to
function as a linguistic consultant or linguistic researcher in many
settings, especially in translation, cross-cultural communication and
language documentation. The student will have:
• knowledge of current developments in the fields of typological,
descriptive and anthropological linguistics;
• the ability to reflect critically on scholarly publications in these
fields;
• the skills to carry out linguistic research in fieldwork and cross-
cultural linguistic consultancy settings in a methodologically adequate
and systematic fashion;
• the ability to communicate the results of his or her research clearly
and systematically to both fellow linguists and audiences outside
academia;
• the ability to write a reference grammar of an underdocumented
language in accordance with the international standards of descriptive
and documentary linguistics.

Attend the obligatory modules and choose Electives for Linguistic
Consultancy for Bible Translation or Linguistic Electives worth 12
credits.
Naam vak Periode Credits Code
Master Thesis Linguistics: Language Consultancy and Linguistic Documentation Ac. Jaar (sept) 18EC L_TAMATWSSCR
Articulatory Phonetics and Typology of Sounds P1 6EC L_TAMATWS010
Linguistic Research P1 6EC L_AAMATWS002
Describing Morphosyntax P2 6EC L_TAMATWS014
Field Methods and Linguistic Analysis P4+5 6EC L_TAMATWS016
Anthropological Linguistics: An Overview P5 6EC L_TAMATWS015
Linguistic Consultancy for Bible Translation
Omschrijving
Attend Introduction to Translation Studies (6 ec) and Working Sessions
in Bible Translation (3 ec) and choose electives worth 3 credits from
the Faculty of Theology.
Naam vak Periode Credits Code
Introduction to Translation Studies P1 3EC L_TAMATWS012
Working Sessions in Bible Translation P2 6EC L_TAMATWS013
Linguistics
Omschrijving
Optional courses from a list of relevant linguistic courses (12 ec).
Master Taalwetenschappen, afstudeerrichting Toegepaste taalwetenschap
Omschrijving
De afstudeerrichting Toegepaste taalwetenschap heeft twee
specialisaties: Nederlands als tweede taal en Taalstoornissen. Wat deze
specialisaties bindt, is dat de focus ligt op de leerbaarheid van taal
voor verschillende doelgroepen. De student bestudeert de verschillende
taalleerprocessen die bepaalde groepen leerders doormaken. Deze
doelgroepen zijn leerders van he Nederlands als tweede taal, kinderen
met een gehoorstoornis, kinderen met dyslexie en kinderen met een
communicatieve beperking, zoals een taalontwikkelingsstoornis. Bij NT2
volgt de student vakken over de achtergronden en de praktijk van het
NT2-onderwijs en bij Taalstoornissen volgt de student vakken zoals Taal-
en Gehoorstoornissen, Dyslexie en orthodidactiek van het talenonderwijs
en Specifieke taalstoornissen en meertaligheid. Er zijn ook twee
gezamenlijke vakken: Linguistic Research en Statistiek voor gevorderden.
De studenten lopen stage (12 ec) bij een instelling die zich bezighoudt
met taalonderwijs aan specifieke doelgroepen en ter afronding van de
studie schrijven de studenten een scriptie (18 ec). Hierin ontwikkelen
zij bijvoorbeeld een taaltoets (zoals een woordenschattoets of een toets
voor het verstaan van spraak), een trainingsprogramma voor kinderen met
een taalontwikkelingsstoornis of met dyslexie of doen zij verslag van
hun onderzoek naar een bepaald onderdeel van taalvaardigheid bij een
specifieke doelgroep, waarbij zij zelf de betreffende data hebben
verzameld.
Master Taalwetenschappen, afstudeerrichting Toegepaste taalwetenschap, traject Nederlands als tweede taal
Omschrijving
Het traject NT2 bestaat uit vakken waar je taaltheoretische vraagstukken
combineert met praktijkgerichte oplossingen. Die praktijk is het NT2-
onderwijs aan volwassenen. De master bestaat uit 2 vakken van 9 stp
vakdidactiek. Bij deze twee vakken verdiep je je in de theoretische
inzichten die aan de verschillende onderdelen van dit onderwijs (zoals
spreken, luisteren, lezen, schrijven, woordenschat, grammatica) ten
grondslag liggen. Kennis van processen van taalperceptie, taalproductie,
taalontwikkeling en taalverwerving is onmisbaar bij de inrichting van
NT2-onderwijs. Bij deze twee vakken doe je aansluitend een
onderwijsstage (5 stp) waarin je NT2-onderwijs gaat geven en je in de
praktijk kunt gaan toetsen wat je bij deze vakken hebt geleerd.
Daarnaast volg je nog een vak Statistiek en het vak Linguistic Research
(beide 6 stp). Je doet in je masterjaar ook nog een onderzoeksstage (7
stp) en als afsluiting schrijf je een scriptie (18 stp). Als je deze
master hebt afgerond, ontvang je een Akte van bekwaamheid waarmee je
bevoegd bent om NT2-onderwijs aan volwassenen te geven. Ook ben je
geschikt om aan de slag te gaan als taalonderzoeker bij een
onderzoeksinstituut, als toetsontwikkelaar bij een
toetsontwikkelingsinstituut of als lesmateriaalontwikkelaar bij een
educatieve uitgeverij.
De master bestaat uit 60 studiepunten (stp) en duurt één jaar.
Naam vak Periode Credits Code
Masterscriptie Taalwetenschappen: Toegepaste taalwetenschap Ac. Jaar (sept) 18EC L_WAMATWSSCR
Referatenuur master taalwetenschap Ac. Jaar (sept) 0EC L_WAMATWS015
Linguistic Research P1 6EC L_AAMATWS002
Didactiek van het Nederlands als 2e taal, achtergronden P1+2+3 9EC L_WAMATWS010
Stage toegepaste taalwetenschap NT2 P1+2+3 9EC L_WAMANT2STA
Statistiek voor gevorderden P2+3 6EC L_AAMATWS001
Didactiek BVE en didactiek taalonderwijs volwassenen P4+5 12EC L_WAMATWS017
Master Taalwetenschappen, afstudeerrichting Toegepaste taalwetenschap, traject Taalstoornissen
Omschrijving
Het traject Taalstoornissen richt zich op de taalverwerving van het
kind, vooral daar waar dat net iets anders gaat dan bij het gemiddelde
kind. In de colleges zie je om welke verschillende doelgroepen dat dan
gaat. Ook in deze master worden taaltheoretische inzichten gecombineerd
met praktijkgerichte vraagstukken. Bij het vak Specifieke
taalstoornissen en meertaligheid (6 stp) ligt de focus op het bestuderen
van verschillende soorten taalstoornissen die kinderen kunnen hebben en
werken we aan mogelijkheden om de diagnostiek bij meertalige kinderen te
verbeteren. Daarnaast wordt ook ruime aandacht besteed aan kinderen met
een gehoorstoornis (Taal en gehoorstoornissen, 6 stp) en aan
dyslectische kinderen (Dyslexie en orthodidactiek, 6 stp). Daarnaast
volg je nog een vak Statistiek en het vak Linguistic Research (beide 6
stp). Je doet in je masterjaar ook nog een onderzoeksstage (12 stp) en
als afsluiting schrijf je een scriptie (18 stp). Na het afronden van
deze master zou je bij een educatieve uitgeverij kunnen gaan werken als
ontwikkelaar van remediërende taalmethodes, als toetsontwikkelaar bij
een toetsontwikkelingsinstituut, als taalonderzoeker bij een
onderzoeksinstelling, als dyslexiebehandelaar of bij een audiologisch
centrum.
De master bestaat uit 60 studiepunten (stp) en duurt één jaar.
Naam vak Periode Credits Code
Masterscriptie Taalwetenschappen: Toegepaste taalwetenschap Ac. Jaar (sept) 18EC L_WAMATWSSCR
Referatenuur master taalwetenschap Ac. Jaar (sept) 0EC L_WAMATWS015
Dyslexie en orthodidactiek van het talenonderwijs P1 6EC L_WAMATWS016
Linguistic Research P1 6EC L_AAMATWS002
Specifieke taalontwikkelingsstoornissen en meertaligheid P1+2+3 6EC L_WAMATWS011
Statistiek voor gevorderden P2+3 6EC L_AAMATWS001
Taal- en gehoorstoornissen P2+3 6EC L_WAMATWS014
Stage toegepaste taalwetenschap P4+5+6 12EC L_WAMATWSSTA