Lijn praktijkmanagement

2019-2020

Doel vak

II : a(3)
III : b(3), c(3), d(3)
IV : b(3), c(3), e(3)
V : a(3), b(3), e(3), f(3), g(3), j(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

Het doel van deze lijn is de voorbereiding op de praktijkuitoefening
vanuit sociaal-tandheelkundige invalshoek. Aan de orde komen de
beroepsontwikkeling, de organisatie van de (mond)zorg,
medisch/tandheelkundige ethiek, wetgeving, verzekering en financiering,
praktijkvoering (taakverdeling en bevoegdheid), kwaliteit,
klachtbehandeling, toezicht en doelmatigheid van zorg.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (te zien op canvas), responsiecollege

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open en/of meerkeuzevragen vragen. Driekwart
van de punten kan worden behaald uit vragen over sociaal-tandheelkundige
onderwerpen, een kwart uit vragen over ethische onderwerpen.

Literatuur

• BEAUCHAMP T, CHILDRESS J. Principals of Biomedical Ethics (4th
edition). New York: Oxford University Press, 1994.
• DEKKER J DEN. Sociale tandheelkunde in de praktijk. Houten:
Prelum, 2016.
Aanvulling op het boek 'Sociale tandheelkunde in de praktijk', zomer
2018 (op canvas).

Overige informatie

De te bestuderen stof wordt toegelicht op video-opnamen van de docenten.

Algemene informatie

Vakcode T_LPRAKTIJK
Studiepunten 2 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. J. den Dekker
Examinator dr. J. den Dekker
Docenten dr. J. den Dekker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege