Lijn stages

2019-2020

Doel vak

I : b(4), i(4)
III : a(4), b(4), d(3), g(4)
IV : d(4), e(3)
VI : b(3), c(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

Doel van deze lijn is om inzicht te krijgen in en kennis te maken met de
bijzondere tandheelkunde buiten de tandheelkundige praktijk en met de
maatschappelijke verantwoordelijkheid die de tandarts heeft. Tevens
maakt de student kennis met het werk van een tandtechnisch laboratorium
(TTL). De lijn "Stages" borduurt voort op het theoretische Ma1 blok
"Specifieke patiëntengroepen". Specifieke patiëntengroepen zijn
bijvoorbeeld ouderen, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking, gedetineerden.
Het onderwijs zal bestaan uit een externe stage bij een specifieke
patiëntengroep, of een korte buitenlandstage (in overleg met de
coördinator) en een bezoek aan een TTL. In een werkgroep heeft men de
gelegenheid een presentatie van zijn/haar stage te doen.

Onderwijsvorm

Werkgroep, Hoorcollege, Overig

Toetsvorm

De lijn wordt met een voldoende afgerond als aan de volgende eisen is
voldaan:
1. Inleveren van een compleet dossier met daarin:
- sollicitatiebrief
- stagewerkplan
- stageovereenkomst
- stageverslag
- eindbeoordelingsformulier van de stage bij de specifieke
patiëntengroep
- TTLverslag
2. Presentatie van de stage

Literatuur

Afhankelijk van de stageplek dient de student zich theoretisch voor te
bereiden.

Overige informatie

De externe stage dient zelf geregeld te worden, hiervoor moet tijdig een
sollicitatiebrief worden gestuurd naar de instelling van uw keuze. ACTA
heeft een aantal stageplekken waarop moet worden gesolliciteerd. Op
eigen initiatief een instelling zoeken is dus nodig om gegarandeerd een
stageplek te hebben. De lijst met stageplekken kunt u inzien bij de
secretaresse.

Toelichting Canvas

U dient de Canvas cursus goed bij te houden, hier vindt u vrijwel alle
informatie. Gebruik enkel uw ACTA-email adres

Aanbevolen voorkennis

U dient het blok "specifieke patiëntengroepen" te hebben gevolgd.

Algemene informatie

Vakcode T_LSTAGES
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. M.A. Klaassen
Examinator dr. M.A. Klaassen
Docenten dr. M.A. Klaassen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Overig