SG_algemeen

Minor Gezondheid

2018-2019

De minor Gezondheid richt zich op vraagstukken met betrekking tot patiënten met aandoeningen aan het bewegingssysteem, zoals orthopedische of neuromusculaire problemen en patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Binnen deze minor worden zowel cursussen met een medisch-biologische signatuur als cursussen met een psychologische signatuur gedoceerd. Naast de etiologie en kenmerken van de verschillende aandoeningen wordt op de behandeling en het onderzoek daarnaar ingegaan. Tevens wordt aandacht besteed aan bewegen op het werk als oorzaak van aandoeningen en aan arbeidsparticipatie met een aandoening/handicap.

Info

Taal Nederlands
Studiepunten 30 EC
Startdatum 01-09-2018
Faculteit
Minor Gezondheid
Omschrijving
De minor Gezondheid richt zich op vraagstukken met betrekking tot
patiënten met aandoeningen aan het bewegingssysteem, zoals orthopedische
of neuromusculaire problemen. Binnen de minor worden zowel cursussen met
een medisch-biologische signatuur als cursussen met een psychologische
signatuur gedoceerd. Naast de etiologie en kenmerken van de
verschillende aandoeningen wordt op de behandeling en het onderzoek
daarnaar ingegaan. Tevens wordt aandacht besteed aan bewegen op het werk
als oorzaak van aandoeningen en aan arbeidsparticipatie met een
aandoening/handicap.
Naam vak Periode Credits Code
Bewegen en Gezondheid in het Werk P1 6EC B_BWGZWERK
Revalidatie P1 6EC B_REVAL
Onderzoeksmethoden/Epidemiologie P2 6EC B_OZMEPIDEM
Toegepaste Inspanningsfysiologie P2 6EC B_TIF
Neuro- en Revalidatiepsychologie P3 6EC B_NEURREVPSY