Klinisch werkveld en interventiemethoden

2018-2019

Doel vak

De cursus dient voornamelijk als verdieping in de Nederlandse
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Aan het eind van de cursus:
- Weten studenten hoe de GGZ is georganiseerd en gefinancierd.
- Weten studenten hoe beleid binnen de GGZ gemaakt en gevoerd wordt
- Weten studenten wat evidence based werken is en hoe richtlijnen tot
stand komen
- Hebben studenten kennis over de meest belangrijke behandelvormen in de
GGZ
- Hebben studenten kennis van ethische en culturele aspecten die spelen
in de GGZ
- Hebben studenten een beeld van een aantal verschillende beroepen in
het klinisch psychologisch werkveld

Inhoud vak

Tijdens de 14 hoorcolleges zullen verschillende docenten van de secties
klinische-, klinische neuro- en ontwikkelingspsychologie vertellen over
de organisatie, het beleid en de inhoud van de Nederlandse GGZ. Er zal
onder andere stil worden gestaan bij de organisatiestructuur van de GGZ
voor volwassenen en jeugd, welke cliënten waar en door wie worden
behandeld en welke interventiemethoden er worden aangeboden. Het belang
van evidence based werken komt ook uitgebreid aan bod en er is ook
aandacht voor de juridische en ethische aspecten van psychologische
hulpverlening. Aan het eind van de cursus zal op verschillende
beroepsvelden ingezoomd worden, bijvoorbeeld praktijkondersteuners in de
huisartsenpraktijk (POH-GGZ), de GZ-psycholoog en medisch psychologen.
De werkcolleges zullen een verdieping bieden op de onderwerpen uit de
hoorcolleges. De werkcolleges zullen ook aandacht besteden aan de
opdracht die studenten in groepen zullen maken. De werkcolleges worden
afgesloten met presentaties over deze opdracht.

Onderwijsvorm

14 hoorcolleges en 7 werkcolleges.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt via Canvas

Aanbevolen voorkennis

Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie (B1) en Neuropsychologie
(B2).

Algemene informatie

Vakcode P_BKLWINT
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator prof. dr. A. van Straten
Examinator prof. dr. A. van Straten
Docenten dr. L.M. de Wit

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep