SG_algemeen

Minor Organisatiewetenschap

2018-2019

Organisaties hebben een grote invloed op ons individuele handelen, tegelijkertijd zijn ze zelf onderdeel van groter dynamisch geheel en wordt hun functioneren beïnvloed door factoren als overheidsbeleid en sociaal-economische omstandigheden. Tijdens de minor Organisatiewetenschap bestudeer je het effect van deze dynamiek op organisaties. Je verdiept je in vraagstukken over samenwerking en vertrouwen binnen en tussen organisaties. Je kijkt hoe de strategie van een organisatie bijdraagt aan haar succes en ontdekt hoe de relaties tussen cultuur, macht en identiteit veranderingsprocessen beïnvloeden.

Info

Taal Nederlands
Studiepunten 30 EC
Startdatum 01-09-2018
Faculteit
Minor Organisatiewetenschap
Omschrijving
Organisaties hebben een grote invloed op ons individuele handelen,
tegelijkertijd zijn ze zelf onderdeel van groter dynamisch geheel en
wordt hun functioneren beïnvloed door factoren als overheidsbeleid en
sociaal-economische omstandigheden. Tijdens de minor
Organisatiewetenschap bestudeer je het effect van deze dynamiek op
organisaties. Je begint met een inleidend overzicht van de hoofdstromen
in de
organisatiewetenschappen en de voornaamste theorieën en theoretici
binnen elke stroming. Je verdiept je in vraagstukken over samenwerking
en vertrouwen binnen en tussen organisaties. Je kijkt hoe de strategie
van een organisatie bijdraagt aan haar succes en ontdekt hoe de relaties
tussen cultuur, macht en identiteit veranderingsprocessen beïnvloeden.
In het vak Minorwerkgroep wordt de kennis van de verschillende vakken
aan de hand van een thema geïntegreerd. Je leert hoe je een casus kunt
analyseren en hoe je een organisatieadvies opstelt en presenteert.
Naam vak Periode Credits Code
Kernthema's Bestuurs- en Organisatiewetenschap P1 6EC S_KBO
Sociaal kapitaal en netwerken P1 6EC S_SKN
Minorwerkgroep Organisatiewetenschap P1+2+3 6EC S_MWGO
Organizational Culture and Change P2 6EC S_OCC
Strategie en besluitvorming P2 6EC S_SB