SG_algemeen

Minor Biomedische Wiskunde

2018-2019

Deze minor is bedoeld voor studenten die de biomedische variant van de bacheloropleiding Wiskunde volgen. Je volgt zowel biomedische vakken als wiskundevakken. Ook is er ruimte voor een keuzevak wiskunde. De minor vormt een uitstekende voorbereiding op de biomedische variant van de master Mathematics.

Info

Taal Nederlands
Studiepunten 30 EC
Startdatum 01-09-2018
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Minor Biomedische Wiskunde
Omschrijving
De minor Biomedische Wiskunde bestaat uit een combinatie van vakken uit
de Wiskunde en de Biomedische wetenschappen. Een deel van deze minor
bestaat uit verplichte onderdelen.

Voor wie?
Deze minor is toegankelijk voor Bachelorstudenten Biomedische Wiskunde.

Contact
Voor meer informatie over deze minor kun je terecht bij studieadviseur
en minorcoördinator Corrie Quant.
Naam vak Periode Credits Code
Principles of Systems Biology P1 6EC X_428566
Measure Theory P1+2 6EC X_401028
Introductie medische beeldbewerking P2 6EC X_432630
Workshop Mathematical Modelling P3 6EC X_401062