SG_algemeen

Minor Bestuurswetenschap

2019-2020

De samenleving wordt ingewikkelder en daardoor minder gemakkelijk te begrijpen en te besturen. De technologie beïnvloedt in toenemende mate leven en werk en maatschappelijke vraagstukken zoals veiligheid, zorg en milieu hangen (internationaal) steeds meer met elkaar samen. Dat stelt hoge en ook steeds andere eisen aan het bestuur van publieke en private organisaties. Bestuurskunde gaat vooral over het beïnvloeden van de samenleving en het bijzonder onderdelen daarvan in een gewenste richting. Maar hoe maakbaar is die samenleving eigenlijk?

In de minor Bestuurswetenschap krijg je inzicht in de mogelijkheden en grenzen van bestuur en beleid. Je bestudeert allerlei aspecten die relevant zijn voor het besturen van een organisatie, een maatschappelijke sector, een land, of zelfs een samenwerkingsverband van landen. Je ontdekt hoe gecompliceerd goed bestuur is en je reflecteert kritisch op keuzes die bestuurders moet maken in samenspraak met hun complexe omgevingen.


Info

Taal Nederlands
Studiepunten 30 EC
Startdatum 02-09-2019
Faculteit