SG_algemeen

Minor Psychomotorische Therapie

2019-2020

Deze minor biedt theoretische kennnis en methodische vaardigheden op het gebied van psychomotorische therapie (PMT) voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen, volwassenen en ouderen en (licht) verstandelijk gehandicapten.  Het betreft daarbij het beinvloeden van klachten zoals angst en depressie, symptomen van ziektebeelden zoals psychosen en ADHD, en het beinvloeden van het algemeen functioneren van mensen met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, dementie en andere psychiatrische aandoeningen.

Info

Taal Nederlands
Studiepunten 30 EC
Startdatum 01-09-2019
Faculteit
Minor Psychomotorische Therapie
Omschrijving
Het accent Psychomotorische Therapie richt zich op de theoretische
achtergronden van de rol van een op bewegen en lichaamsbeleving gerichte
aanpak in het herstel van mensen met psychische stoornissen. Niet de
kennisverwerving over het bewegen zelf, maar de wetenschappelijke
onderbouwing van effecten van het bewegen en bewegingstimulering op het
geestelijk welbevinden en maatschappelijk functioneren staat centraal.
Naam vak Periode Credits Code
Praktijkstage PMT Ac. Jaar (sept) 12EC B_STAGEPMT
Psychopathologie en klinische psychologie P1 6EC B_PSYPATH
Theoretische achtergronden PMT P2 6EC B_THEORIEPMT
Klinische Vaardigheden PMT P3 6EC B_KLINPMT