SG_algemeen

Moleculaire minor Farmaceutische Wetenschappen

2019-2020

De minor bestaat uit twee vakken en een bachelorstage van 3 maanden. De vakken behandelen de processen die nodig zijn voor het ontwerpen en synthetiseren van moleculen die gebruikt kunnen worden voor diagnostische technieken en als medicijnen. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende eigenschappen van de moleculen en de mogelijke consequenties in het menselijk lichaam.

Info

Taal Nederlands
Studiepunten 30 EC
Startdatum 01-09-2019
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Moleculaire minor Farmaceutische Wetenschappen
Omschrijving
De minor bestaat uit twee vakken en een bachelorstage van 3 maanden. De
vakken behandelen de processen die nodig zijn voor het ontwerpen en
synthetiseren van moleculen die gebruikt kunnen worden voor
diagnostische technieken en als medicijnen. Hierbij is het belangrijk om
rekening te houden met de verschillende eigenschappen van de moleculen
en de mogelijke consequenties in het menselijk lichaam.

Tijdens de minor zal je meedoen met een simulatiespel, waarin je met een
groepje het beleid van een farmaceutisch bedrijf moet vormgeven. Je zal
als managers leiding moeten geven aan de ontwikkeling van een nieuw
medicijn en daarbij het budget niet uit het oog verliezen. Hierbij leer
je wat er allemaal komt kijken bij het onderzoek aan moleculen, die in
aanmerking komen om ontwikkeld te worden tot medicijnen.
Bekijk deze link voor een beter beeld van de simulatie:
https://youtu.be/n7Ljxg-YzDQ

Het vak Radiofarmacochemie:
gaat over een combinatie van synthese (inclusief mogelijke
retro-synthese) en de speciale eisen voor het werken met radioactive
isotopen. Het vak gaat ook in op biomarkers en chemical biology tools.

Het vak Drug Design en Synthese:
gaat over heterocyclische chemie en de rol van heterocycli in
medicijnen, oa. fysisch chemische eigenschappen, toxicologische
eigenschappen, ADME eigenschappen en moleculaire interacties met eiwit
targets (computational design).


Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.
Naam vak Periode Credits Code
Drug Design & Synthesis P1 6EC XB_43010
Radiofarmacochemie P1 6EC XB_43014
Farmaceutische Wetenschappen jaar 3 bachelorproject
Omschrijving
Verplichte keuze van maximaal 1 project uit onderstaande lijst op het
gebied van de Farmaceutische Wetenschappen. Een regulier bachelorproject
heeft een omvang van 18 EC. Studenten die deelnemen aan het Honours
programme hebben de mogelijkheid het bachelorproject uit te breiden met
6 EC (via vakcode X_HP002)).

Er geldt een ingangseis: Studenten die in periode 2 starten met hun
Bachelorproject dienen minimaal 102 EC te hebben behaald op 31 juli, en
studenten die in periode 5 hun bachelorproject aanvangen dienen minimaal
120 EC behaald te hebben op 15 februari voorafgaand aan het project.
Bovendien dienen alle eerstejaarsvakken en alle practica
behaald te zijn.

Aanmelden voor een bachelorproject kan in juni voor een project in
periode 2-3 en de periode 1 dec t/m 15 januari voor een project in
periode 5-6.
Aanmelden kan via de canvas community van het bachelorproject FAR
(https://canvas.vu.nl/enroll/X9MWXH).
Zie daar de stagehandleiding FAR voor alle regels en richtlijnen. Voor
vragen kun
je contact opnemen met de stagecoördinator via
internships_sf.beta@vu.nl.
Naam vak Periode Credits Code
Bachelorproject farmacochemie - bioanalyse (IVM) P2+3, P5+6 18EC XB_430643
Bachelorproject farmacochemie - Biomolecular Analysis P2+3, P5+6 18EC XB_430524
Bachelorproject farmacochemie - Computational Medicinal Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430618
Bachelorproject farmacochemie - Drug Discovery & Target Finding P2+3, P5+6 18EC XB_430530
Bachelorproject farmacochemie - Drug Disposition & Safety Assessment P2+3, P5+6 18EC XB_430536
Bachelorproject farmacochemie - Synthetic Bio-Organic Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430621
Bachelorproject farmacochemie - Synthetic Radiopharmaceutical Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_0001
Bachelorproject farmacochemie - Theoretical Biochemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430629
Bachelorproject farmacochemie – Biomolecular Simulation & Modeling P2+3, P5+6 18EC XB_430533
Bachelorproject farmacochemie – Structural Chemical Biology P2+3, P5+6 18EC XB_0012
Bachelorproject farmacochemie – Synthetic Medicinal Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430527
Bachelorproject farmacochemie – Synthetic Peptide Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_0011