GI Research Assignment

2019-2020

Doel vak

Het uitvoeren van een vooropgezette onderzoeksopdracht in een
professionele
de context. In een korte tijd doorlopen studenten enkele fasen van een
onderzoeksopdracht buiten de universiteit.

Inhoud vak

Studenten voeren onder begeleiding een vooropgezette onderzoeksopdracht
uit bij een onderzoeks- of overheidsinstelling, dan wel een bedrijf.
Afhankelijk
van de opdracht bestudeert de student bijbehorende literatuur,
analyseert
beschikbare data, maakt gebruik van relevante software en rapporteert
hierover.
Na afloop van het vak kunnen studenten:
• een ruimtelijke onderzoeksopdracht structuren
• onderzoeksdoelen naar concrete onderzoeksvragen vertalen
• een literatuurstudie gerelateerd aan het onderzoek uitvoeren
• onderzoeksvragen vertalen naar ruimtelijke methoden en technieken, en
analyses uitvoeren met gebruik van bijbehorende software
• onderzoeksresultaten interpreteren en beoordelen
• onderzoeksresultaten rapporteren en presenteren

Onderwijsvorm

Individuele opdracht met een gezamenlijke afsluitende bijeenkomst .

Toetsvorm

De onderzoeksopdracht start met een onderzoeksvoorstel (15%) en wordt
afgesloten met een rapportage (70%) en een presentatie (15%).

Vereiste voorkennis

Het vak is bedoeld voor studenten van de Nationale GI-minor. Er wordt
voortgebouwd op de vakken Geodata (AB_1086) en Geographic Analysis and
Visualisation (AB_1107).

Literatuur

De onderzoeksopdrachten worden de studenten aangeboden in de vorm van
een beschrijving van de onderzoeksopdracht. De bijbehorende data en
literatuur zullen door de studenten zelf moeten worden gevonden.

Doelgroep

Het vak is bedoeld voor alle 3e jaars bachelor studenten die deelnemen
aan de Nationale GI minor.

Algemene informatie

Vakcode AB_1088
Studiepunten 12 EC
Periode P2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.T.M. de Kleijn MA
Examinator dr. M.T.M. de Kleijn MA
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Computerpracticum