Ontwikkeling en Psychopathologie

2019-2020

Doel vak

Het overstijgende doel van dit vak is dat je kennis en inzicht opdoet
over de actuele stand van zaken met betrekking tot normale en afwijkende
ontwikkeling bij 0- tot 24-jarigen.

Inhoud vak

Het domein van de ontwikkelingspsychopathologie staat centraal in deze
cursus, waarbij de belangrijkste concepten, theoretische modellen en
onderzoeksbenaderingen uitgebreid aan de orde komen. Deze kennis vormt
de basis voor het beter begrijpen van specifieke stoornissen in het
licht van beschermende en risicofactoren en ontstaanstheorieën. Tevens
vormt dit een relevante achtergrond voor het interpreteren van
longitudinale onderzoeksresultaten; het grondig diagnosticeren van
problemen bij kinderen, adolescenten en hun ouders; en de mogelijke
interventies gericht op het verminderen van de ontwikkelingsgerelateerde
problematiek. Verschillende praktijkvoorbeelden maken duidelijk hoe deze
kennis ingezet kan worden in het beroepsveld.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen.

Toetsvorm

Tentamen (50 meerkeuzevragen en twee open vragen) en aanwezigheidsplicht
bij werkgroepen (er mag maximaal één werkgroep gemist worden). De
deelresultaten zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin deze
behaald zijn.

Literatuur

Zie Canvas.

Doelgroep

Dit vak kan meetellen voor de registratie-eisen NVO.

Algemene informatie

Vakcode P_BONTPSP
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. N.C. Lee
Examinator dr. N.C. Lee
Docenten dr. N.C. Lee
dr. T. Olthof
dr. S.M. Begeer
prof. dr. A.C. Huizink
dr. D.J. Zevalkink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.