SG_algemeen

Accountancy

2019-2020

De postgraduate opleiding Accountancy concentreert zich op de vorming van de accountant tot allround financial auditor. Je bestudeert hiervoor technische kennis en achtergronden, bespreekt actuele vraagstukken en analyseert praktijkcases. Studenten met een HBO- of BSc-vooropleiding kunnen deze opleiding combineren met een MSc Accounting and Control en eventueel een premaster Accounting and Control (schakeltraject instroom Master Accounting and Control).

Info

Niveau Postgraduate
Taal Nederlands
Duur 2 jaar
Vorm Deeltijd
Studiepunten 0 EC
Faculteit School of Business and Economics
Premaster Accounting & Control
Omschrijving
Het premasterprogramma is er om studenten met een afgeronde HBO-
vooropleiding inhoudelijk voor te bereiden op de master Accounting and
Control door het aanbieden van relevante disciplinekennis en meer
algemene academische kennis en vaardigheden. Daarnaast heeft het
premasterprogramma een selecterende functie; voltooiing van het
premasterprogramma is een eis om toegelaten te worden tot de
masteropleiding.

De premaster Accounting and Control wordt alleen in deeltijd aangeboden.
Een voltooid premasterprogramma geeft toegang tot zowel de deeltijd- als
de voltijdvariant van de masteropleiding Accounting and Control.
Naam vak Periode Credits Code
Financial Accounting P1, P4 3EC EPG_A_FA
Management Accounting P1, P4 3EC EPG_A_MA
Bedrijfseconomie voor A&C Research P1+2, P5+6 8EC EPG_A_BER
Introduction to Accounting Research P1+2, P5+6 6EC EPG_A_IAR
Kwantitatieve Methoden P1+2, P5+6 6EC EPG_A_KM
Voorbereidende Integrale Toets Accountancy P1+2, P5+6, P7 10EC EPG_A_VIT