SG_algemeen

Communicatiewetenschap

2018-2019

Het programma van de premaster Communicatiewetenschap is erop gericht studenten basiskennis bij te brengen over centrale vraagstukken op het terrein van de communicatiewetenschap en hen vertrouwd te maken met begrippen en theorie├źn die hen in staat stellen kritisch op deze vraagstukken te reflecteren. Het programma heeft verder tot doel studenten te voorzien van kennis over methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek en van de vaardigheden om deze methoden toe te passen. Het uiteindelijke doel van de premaster Communicatiewetenschap is studenten zodanige inhoudelijke en methodische kennis en vaardigheden bij te brengen op het terrein van de communicatiewetenschap dat zij in staat zijn om de masteropleiding Communicatiewetenschap te volgen.

Info

Niveau Premaster
Taal Nederlands
Duur ??
Vorm Voltijd
Studiepunten 30 EC
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen