Premaster Onderzoekspracticum Communicatiewetenschap

2018-2019

Doel vak

Na afloop van deze cursus heeft de student
• Kennis van methoden, technieken, en statistiek, die nodig is voor het
uitvoeren van communicatiewetenschappelijk empirisch onderzoek
• Onderzoeksvaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van empirisch
onderzoek, zoals:
o Het vertalen van een communicatiewetenschappelijk vraagstuk naar een
onderzoeksopzet (oa door het opstellen en onderbouwen van hypothesen)
o Het verwerken van data in zinvolle en bruikbare gegevens
o Het toetsen van hypothesen op basis van data
o Het rapporteren van resultaten

Inhoud vak

Het onderzoekspracticum dient om studenten kennis te laten maken met de
verschillende onderdelen van de empirische cyclus. De nadruk zal daarbij
komen te liggen op het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek.
Studenten zullen kennis opdoen van methoden, technieken, en statistiek
middels hoorcolleges, werkcolleges, en practica en deze kennis in kleine
groepen
toepassen op communicatiewetenschappelijke vraagstukken en data die
tijdens de cursus zullen worden verzameld.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen en practica

Toetsvorm

Een gezamenlijk onderzoeksverslag en individuele deeltoetsen

Literatuur

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4th
edition). London, England: Sage.
Combinatie van door de begeleider aangedragen artikelen en zelf
verzamelde artikelen.

Doelgroep

Premaster studenten Communicatiewetenschap

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen.

Algemene informatie

Vakcode S_PMOPCW
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. C. Wirtz
Examinator dr. C. Wirtz
Docenten dr. C. Wirtz
dr. F.A. Nagel
drs. M.C. van der Bom

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Practicum*, Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.