Preventie en volksgezondheid

2018-2019

Doel vak

Dit blok biedt inzicht in een aantal belangrijke uitgangspunten van
gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Inhoud vak

In dit blok komen aan de orde:
- Preventie en verschillende vormen van preventie
- Theorieën over gedragsverklaring
- Het planmatig opzetten van gezondheidsbevordering
- Basisprincipes van (gezondheids)communicatie
- De beroepspraktijk van de gezondheidsbevorderaar

Onderwijsvorm

ca. 10 Hoorcolleges, 5 werkgroepen, 2 gastcolleges & zelfstudie.
Contacturen: 32

Toetsvorm

Toetsing vindt plaats in de vorm van een werkstuk en een schriftelijk
tentamen. Voor beide onderdelen dient een voldoende behaald te worden,
dat wil zeggen minimaal een 5,5.

Het schriftelijke tentamen telt voor 70% van het uiteindelijke cijfer
mee en het werkstuk voor 30%.

Vereiste voorkennis

Informatievaardigheden, zoeken en verwerken van wetenschappelijke
literatuur
Schrijfvaardigheden, wetenschappelijk schrijven

Literatuur

Brug, J., van Assema, P. en Lechner, L. Gezondheidsvoorlichting en
gedragsverandering een planmatige aanpak, 9e druk, 2016. Van Gorcum B.V.
ISBN10 9023254104 - ISBN13 9789023254102

Nadere informatie over aanschaf van een 2e boek wordt bekend gemaakt via
CANVAS.
Overige artikelen zijn online te vinden of worden verspreid via CANVAS

Doelgroep

Verplicht voor studenten uit de pre-MSc Gezondheidswetenschappen die de
MSc specialisatie Prevention & Public Health van de MSc Health Sciences
willen volgen

Overige informatie

Verschillende gastcolleges van gezondheidswetenschappers in het
beroepsveld.Basiskennis epidemiologie: epidemiologische maten en
onderzoeksdesigns


Docenten:
dr. M.M. Goedendorp, prof. dr. I.H.M. Steenhuis en anderen

Aanbevolen voorkennis

Basiskennis epidemiologie: epidemiologische maten en onderzoeksdesigns

Algemene informatie

Vakcode AP_470903
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ing. M.M. Goedendorp
Examinator dr. ing. M.M. Goedendorp
Docenten dr. W. Kroeze
prof. dr. I.H.M. Steenhuis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: